Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2014

Mác 12:41-44
Những Đồng Tiền Thánh

“Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác” (câu 43 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nhận định gì về sự dâng hiến của những người trong đền thờ? Bạn thấy gì về tinh thần dâng hiến trong thời của Chúa Giê-xu và ngày nay? Bạn được nhắc nhở gì về sự dâng hiến?

Chúa Giê-xu quan sát trong giờ dâng hiến ở đền thờ và Ngài chú ý tâm tình của hai thành phần dâng hiến trái ngược nhau, có những người giàu và cũng có một bà góa nghèo đến trước thùng đựng tiền dâng. Những người giàu bỏ vào thùng rất nhiều tiền, còn bà góa bỏ vào thùng hai đồng tiền nhỏ trị giá một phần tư xu. Thật bất ngờ với lời nhận xét của Chúa Giê-xu là “Bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác.” Chúa Giê-xu giải thích: Bà góa này đã dâng tất cả những gì để nuôi sống mình, còn những người khác lấy tiền dư bạc thừa để dâng. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ về giá trị của sự dâng hiến trong nước thiên đàng không dựa trên số tiền nhưng dựa trên tình yêu và sự hy sinh của người dâng hiến.

Người đàn bà góa nghèo đã dâng hai đồng tiền nhỏ, chắc chắn không phải vì muốn khoe khoang số tiền hay tìm lời khen tặng của một ai, nhưng chỉ thể hiện tình yêu và sự tin cậy nơi Chúa mà thôi. Sự dâng hiến rời rộng cũng phản ảnh được đức tin, lòng tin cậy nơi sự chu cấp rời rộng của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va Di-rê (sắm sẵn) nhìn thấy nhu cầu và chu cấp vật thực rời rộng cho con cái Ngài. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy tấm lòng rộng rãi, sự giàu có, đức tin, và tình yêu của bà đối với Đức Chúa Trời. Ngài đã khen tặng bà, dùng tấm gương dâng hiến của bà để dạy dỗ môn đệ về sự dâng hiến.

Những người có tấm lòng dâng hiến giống như bà góa nghèo kia thật không nhiều trong thời của Chúa cũng như trong thời đại của chúng ta. Lý do người ta dâng tiền có thể đơn giản là tham dự vào một tiết mục trong chương trình thờ phượng; vì nhu cầu của việc duy trì và tổ chức và các hoạt động tôn giáo; cũng có thể vì muốn được người khác nể trọng sự rộng rãi, mộ đạo của mình; hay dâng hiến để mong được Chúa ban phước nhiều hơn. Bao nhiêu người trong chúng ta hiểu đúng tinh thần dâng hiến và cách dâng hiến lên Chúa? Chúa Giê-xu phán: “Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của Ta, tức là đã làm cho Ta” (Ma-thi-ơ 25:40 BTTHĐ). Dâng hiến cho Chúa có nghĩa là giúp đỡ, phục vụ anh chị em mình với đôi mắt, bàn tay, và tấm lòng của Chúa. Sự dâng hiến của chúng ta phải đến từ tấm lòng biết ơn Chúa thì những đồng tiền chúng ta dâng mới biến thành những đồng tiền thánh cho Chúa.

Hạy tự xét lý do dâng hiến của bạn lâu nay như thế nào? Có điều nào cần thay đổi không?

Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì con đã dè dặt trong sự dâng hiến. Xin ban cho con tấm lòng dâng hiến của bà góa nghèo, hết lòng yêu mến Chúa và trông cậy nơi Ngài để con có thể dâng hiến lên Chúa cách rời rộng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top