Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2014

Ma-thi-ơ 5:43-45
Bí Quyết Sống Tha Thứ

“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy “Hãy yêu thương người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch” (câu 43) phát xuất từ đâu? Cụm từ “Con của Cha các con ở trên trời” nghĩa là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể yêu kẻ thù như lời dạy của Chúa Giê-xu? Lời dạy của Chúa liên hệ với nếp sống tha thứ như thế nào?

Yêu thương người lân cận được ghi trong Lê-vi Ký 19:18. Không chỗ nào trong Cựu Ước Chúa dạy phải ghét kẻ thù; ý tưởng này do các thầy thông giáo và người Pha-ri-si suy diễn thêm. Trái lại, luật Chúa dạy phải đối xử tử tế với kẻ thù (Xuất Ai Cập 23:4-5; Châm Ngôn 25:21). Cụm từ “Con của Cha… ở trên trời” diễn tả ý chúng ta hãy biểu lộ bản tính yêu thương giống Chúa là Cha chúng ta; Ngài ban mặt trời, mưa cho người lương thiện lẫn người gian ác. Ân sủng phổ quát của Chúa trải rộng cho mọi hạng người.

Mệnh lệnh trong câu 44, “Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con” mới nghe thì rất hay, nhưng thực hành thì quá khó! Lời dạy đừng nguyền rủa (Rô-ma 12:14), và đừng trả thù (Rô-ma 12:19) tương đối dễ tuân theo được. Nhưng làm thế nào để có thể mở miệng cầu nguyện, chúc phước cho kẻ thù và hành động yêu thương “nếu kẻ thù có đói hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống” (Rô-ma 12:20)? Điều đó khác chi mình tự dối lòng, vì biết rằng mình còn căm giận, oán ghét họ! Không ít người vì nghĩ như thế nên không thực hành Lời Chúa dạy được.

Vấn đề mấu chốt này để có thể thực hành Lời Chúa dạy: Thứ nhất, nếu chúng ta muốn sống tha thứ thì trước hết cần phải học tập yêu người thù nghịch. Yêu ở đây không phải là cứ giải hòa khi họ không chịu ăn năn, hoặc tay bắt mặt mừng, nhưng yêu thương chính là tìm cách đem lại điều ích lợi cho người thù nghịch của mình. Thứ hai, chúng ta cứ vâng phục Chúa mà bền đổ cầu nguyện, chúc phước cho người thù nghịch dù mình còn đang ghét họ; nếu chúng ta cứ vâng theo Lời Chúa, thì Ngài sẽ thay sự thù ghét bằng lòng yêu thương đối với người thù nghịch trong chúng ta. Cứ làm theo Lời Chúa dạy (hành động của ý chí), quyền năng của Chúa sẽ biến đổi tình cảm tiêu cực thành tình cảm tích cực, Ngài sẽ khiến nhiều người thù nghịch của chúng ta cảm thấy xấu hổ (ý nghĩa của cụm từ than lửa hồng trên đầu – Rô-ma 12:20), ăn năn và giải hòa với chúng ta. Kinh nghiệm cho thấy những ai thực hành theo điều Chúa dạy đều trải nghiệm được sự biến đổi kỳ diệu trong nội tâm. Họ dễ dàng sống tha thứ và được giải thoát khỏi ngục tù của sự thù ghét, cay đắng!

Bạn quyết định thực hành lời dạy này của Chúa với ai trong tuần này?

Lạy Chúa, mệnh lệnh yêu thương, cầu nguyện, và chúc phước cho người thù nghịch thật khó cho con tuân theo. Xin Chúa giúp cho con thực hành để con có thể sống tha thứ và được giải thoát khỏi ngục tù của sự thù hận, cay đắng, và nhất là được Chúa vui lòng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top