Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2014

Ma-thi-ơ 12:22-37
Tội Không Được Tha

“Ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Ma-thi-ơ 12:32 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã trị bệnh cho ai, kết quả ra sao? Dân chúng gọi Chúa là Con Vua Đa-vít với ý gì? Những người Pha-ri-si phản ứng ra sao? Con Người là ai? Thế nào là nói nghịch với Chúa Thánh Linh? Cơ Đốc nhân có thể phạm tội này không?

Một người bị quỷ ám khiến bị mù và câm được Chúa Giê-xu chữa lành, người đó thấy được và nói được. Quyền năng lớn lao này khiến dân chúng kinh ngạc và đặt câu hỏi rằng, phải chăng Ngài là “Con Vua Đa-vít”? Các nhà tiên tri cho biết sẽ có một Đấng Mết-si-a, Đấng được Thiên Chúa xức dầu, sẽ xuất hiện, đem lại thời hoàng kim cho dân tộc Do Thái, Ngài được sinh ra từ hoàng tộc Vua Đa-vít (Ê-sai 9:6). Đấng đó đầy thần quyền, làm nhiều phép lạ giúp chữa lành các bệnh tật (Ê-sai 35:5-6). Vậy khi gọi Chúa Giê-xu là “Con Vua Đa-vít,” tức là xưng nhận Ngài là Đấng Mết-si-a đã đề cập trong Cựu Ước.

Người Pha-ri-si không thể chối bỏ sự chữa lành rõ ràng này, nhưng họ lại gán ghép rằng Chúa Giê-xu nhờ cậy quyền năng của quỷ vương Bê-ên-xê-bun để trị bệnh quỷ ám. Bê-ên-xê-bun là tên mà người Phi-li-tin gọi Sa-tan. Chúa Giê-xu chỉ rõ sự vô lý của lập luận này. Chúa vạch ra tấm lòng cứng cỏi, độc ác của người Pha-ri-si, họ cố tình xuyên tạc quyền năng của Chúa Thánh Linh mà Chúa Giê-xu nhờ cậy là quyền năng của Sa-tan.

Chúa phán rằng ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha. Con Người là danh xưng mà Chúa Giê-xu hay dùng để chỉ về chính Ngài, dựa theo Đa-ni-ên 7:13, là nhân vật trong khải tượng của Tiên tri Đa-ni-ên, từ trời xuống, thiết lập vương quốc đời đời. Thí dụ điển hình là trường hợp của Sứ đồ Phao-lô. Ông tâm sự: “Trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, xấc láo. Nhưng ta đã nhận được ơn thương xót, vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín” (1 Ti-mô-thê 1:13 BTTHĐ). 1 Giăng 1:9 (BTTHĐ) quả quyết rằng: “Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch cho chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” Và dù tội lỗi chúng ta đỏ như son, cũng sẽ được Chúa tha thứ, tẩy trắng như tuyết (Ê-sai 1:18b).

Nhưng mặt khác, Chúa nghiêm khắc cảnh cáo rằng: “Ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (câu 32b). Chúa Thánh Linh là Đấng cáo trách con người về tội lỗi của họ (Giăng 16:8), và làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế mà họ cần (Giăng 15:26; 16:14). Vậy tội phạm thượng với Chúa Thánh Linh là tội cứng lòng cố tình chối bỏ sự làm chứng của Chúa Thánh Linh về Chúa Giê-xu, vì thế họ không được tha thứ để nhận sự cứu rỗi. Tội này không thể xảy ra cho Cơ Đốc nhân thật, là những người đã thật lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Chủ của đời họ.

Lạy Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và Chủ của đời con, con cảm tạ Ngài vì con biết chắc mình đã được tha thứ và đang có sự sống đời đời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top