Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2014

Thi Thiên 108:1-5
Lòng Con Vững Chắc!

“Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc! Con sẽ hát, linh hồn con sẽ ca ngợi Ngài” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít khẳng định điều gì khi mở đầu lời cầu nguyện trong Thi Thiên này? Ông đã bày tỏ lòng tin vững chắc của mình bằng những hành động nào với Chúa và với mọi người? Bạn bày tỏ lòng tin vững chắc nơi Chúa của mình như thế nào từ bên trong tấm lòng, đến hình thức bên ngoài?

“Lòng con vững chắc” là lời khẳng định của Vua Đa-vít khi ông bắt đầu lời cầu nguyện của mình trong Thi Thiên 108. Năm câu đầu của Thi Thiên này lặp lại lời cầu nguyện của Vua Đa-vít trong Thi Thiên 57:7-11, nhưng giờ đây, tác giả muốn dâng lên Chúa một “bài ca mới” trong hoàn cảnh mới. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm sự ban phước của Chúa khi Ngài đưa ông lên làm vua Ít-ra-ên, và ông tiếp tục tin vào sự giúp đỡ từ Chúa để chiến thắng kẻ thù trong hiện tại. Dù hoàn cảnh có khác đi, thử thách có thay đổi, nhưng lòng tin cậy của ông nơi Chúa vẫn luôn vững chắc.

Vua Đa-vít đã bày tỏ lòng tin vững chắc của mình qua sự thờ phượng Chúa. Ông đã “hát,” “ca ngợi” (câu 1), “tỉnh thức” với các nhạc khí (câu 2), và “cảm tạ” Chúa (câu 3). Sự ca ngợi Chúa qua hành động của ông bày tỏ lòng khao khát Chúa của ông thật mãnh liệt. Ông thờ phượng Chúa với tất cả “tấm lòng, linh hồn, và tâm trí” (Ma-thi-ơ 22:37). Hơn thế nữa, ông công khai bày tỏ niềm tin của mình trước mặt mọi người, “giữa các dân”“trong các nước” (câu 3). Sự thờ phượng của ông thật sự là một khuôn mẫu cho mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta. Hãy giới thiệu về Chúa cho mọi người chung quanh bạn.

Vua Đa-vít nêu lên rõ ràng lý do ông đặt niềm tin nơi Chúa. Ông đã biết và đã kinh nghiệm thế nào về “lòng nhân từ Chúa vĩ đại hơn các tầng trời”“đức thành tín Ngài cao đến tận mây” (câu 4). Ông biết rằng Chúa yêu ông và dân tộc ông. Trước sự tấn công của kẻ thù, ông đến với Chúa và ca ngợi về sự thành tín của Ngài. Ông tin chắc Chúa sẽ cứu ông và dân tộc ông như Lời Chúa đã hứa. Từ lòng tin vững chắc nơi Chúa, ông tôn cao Danh Chúa trên các tầng trời và chúc tụng vinh quang Ngài khắp trái đất (câu 5).

Đời sống của bạn có đang gặp khó khăn chăng? Hãy vững tin nơi Chúa và cầu nguyện với Ngài như Vua Đa-vít đã thưa “Lòng con vững chắc.” Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, bạn hãy vững tin và bày tỏ đức tin của mình cho mọi người chung quanh. Hãy tôn cao Danh Chúa và chúc tụng vinh quang Ngài vì lòng nhân từ Chúa thật lớn và đức thành tín Ngài còn đến đời đời.

Lạy Chúa Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì sự nhân từ và sự thành tín của Ngài dành cho con còn đến đời đời. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và sống đắc thắng trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 126-127.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top