Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2014

1 Giăng 1:5-2:2
Xưng Tội và Được Tha Thứ

“Nếu chúng ta xưng tội mình ra thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ánh sáng và bóng tối chỉ về gì? Có thể nói mình được tương giao với Chúa mà vẫn sống trong tội lỗi không? Chúng ta phải làm gì để nhận được sự tha thứ? Có phải 1Giăng 2:2 dạy rằng rốt cuộc mọi người đều được cứu? Phân đoạn này cho chúng ta bài học gì về xưng tội và tha thứ?

Trong phân đoạn 1 Giăng 1:5-2:2, ánh sáng biểu trưng cho sự thánh khiết, chân lý; còn bóng tối chỉ về tội lỗi, giả ngụy. Câu 5 tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là Đấng tuyệt đối thánh khiết. Sứ đồ Giăng lần lượt nêu ra ba quan niệm lầm lạc của các giáo sư giả liên hệ với tội lỗi, khởi đầu bằng “nếu chúng ta nói…,” rồi ông phản biện bằng “nhưng/còn nếu chúng ta…”

Sai lầm thứ nhất: Ảnh hưởng của tội lỗi (1:6-7). Chúng ta nói dối nếu chúng ta nói mình được tương giao với Chúa mà cứ tiếp tục sống (bước đi) trong lối sống tội lỗi (trong bóng tối). Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Ngài không dung nạp tội lỗi, “trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào” (câu 5). Nếu con cái Chúa sống trong tội lỗi thì mối liên hệ cha con không thay đổi, nhưng mối tương giao sẽ bị đổ vỡ (Ê-sai 59:1-2). Còn nếu chúng ta sống theo Lời Chúa dạy (bước đi trong ánh sáng), thì chúng ta được tương giao với nhau và máu Chúa Giê-xu tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.

Sai lầm thứ hai: Chối bỏ sự hiện hữu của tội lỗi (1:8-9). Từ “tội lỗi” trong câu này ở số ít, chỉ về bản chất của tội lỗi chứ không chỉ về những tội lỗi cụ thể. Chúng ta tự lừa dối mình khi chối bỏ bản chất tội lỗi của loài người (Thi Thiên 51:5). Lời Chúa dạy thay vì che giấu tội lỗi mình dưới những từ ngữ như lầm lỡ, khiếm khuyết, kém hiểu biết… thì hãy mạnh dạn xưng nó ra. Sự ăn năn thật chẳng những nhận biết (lý trí) và đau buồn (tình cảm) về lỗi lầm, mà còn phải quyết định từ bỏ điều xấu (ý chí). Chúa thành tín với lời hứa tha thứ của Ngài, và Ngài sẽ tha thứ trọn vẹn cho chúng ta.

Sai lầm thứ ba: Chối bỏ rằng mình có phạm tội trong đời sống (1:10-2:2). Nhiều người quan niệm rằng, tôi không làm hại ai nên tôi không có tội. Nhưng Lời Chúa khẳng định: “Mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). (1) Chúng ta phạm tội trong hành động khi vi phạm điều Chúa cấm (Rô-ma 1:29-32), và khi không làm điều đáng phải làm (Gia-cơ 4:17). (2) Chúng ta thường phạm tội trong lời nói (Gia-cơ 3:2). (3) Ngay cả việc nuôi dưỡng những ý tưởng xấu, dù chưa thành hành động cũng bị Chúa kể là có tội (Ma-thi-ơ 5:27-28). Dù phạm tội, nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn, chúng ta biết chắc tội mình được tha thứ. Câu 2:2 xác nhận máu của Chúa Giê-xu có giá trị tha thứ cho toàn thể tội nhân trên thế gian. Nhưng không phải cả nhân loại đương nhiên được tha thứ, mà chỉ những ai xưng tội mình và tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế mới hưởng được ân sủng này (Giăng 1:12).

Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta chớ coi thường vấn đề tội lỗi. Phải tập thói quen xét mình, xưng tội để được Chúa tha thứ và hưởng được niềm vui của mối tương giao ngọt ngào với Ngài (1:4).

Bạn còn giấu tội lỗi nào? Bạn cần làm gì hôm nay để được Chúa tha thứ?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì biết chắc khi con thật lòng ăn năn, xưng tội, và lìa bỏ thì được Chúa tha thứ và được hưởng niềm vui trong mối tương giao với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top