Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2014

Ê-sai 26:1-21
Chờ Đợi Gì?

“Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!” (2 Phi-e-rơ 3:11-12 BTT).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về sự khác biệt giữa người ác và người công chính? Phân đoạn này nói gì về sự sống lại của thân thể? Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Phân đoạn này đề cập những chủ đề thường thấy trong các sách tiên tri: Đức tin, sự trông cậy, sự đoán phạt, sự công chính, các vấn đề trong hiện tại, và hy vọng cho tương lai. Tất cả những điều này cảnh tỉnh và khích lệ con dân Đức Chúa Trời tiếp tục cầu nguyện, chúc tụng, và thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho những người tin cậy Ngài, bảo vệ những người yếu đuối, đoán phạt những người kiêu ngạo. Những ai nhận thức điều này không thể không kêu cầu Ngài giải cứu họ. Chờ đợi, tin cậy, và mong muốn sự hiện diện của Đức Chúa Trời là thái độ đúng của những người công chính (câu 8, 9). Người ác cần sự tha thứ nhưng lại không cầu xin được Đức Chúa Trời tha thứ (câu 10, 11).

Trong câu 16-18, Tiên tri Ê-sai than thở về sự thất bại của người Ít-ra-ên. Nhưng ngay sau đó, ông nhìn thấy một điều mới mẻ xảy ra: “Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chỗi dậy!” (câu 19). Sẽ có sự sống lại của thân thể và sẽ có sự cứu chuộc đời đời cho linh hồn. Sau khi trải qua những thử thách, những người tin cậy Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm được sự phục sinh là một điều vô cùng quan trọng, trổi vượt hơn cả sự sống và sự công chính trong hiện tại mà họ có.

Từ khi ông Áp-ra-ham dâng con trai mình là Y-sác, Đức Chúa Trời kêu gọi con người tin cậy nơi Ngài là Đấng có quyền phục hồi sự sống (Sáng Thế Ký 22). Khải tượng của ông Ê-sai xác nhận ý nghĩa trọn vẹn của sự sống được bày tỏ trong tương lai, trong những điều chưa xảy đến mà mọi Cơ Đốc nhân phải lấy đức tin bền lòng chờ đợi. Sự sống trọn vẹn và sung mãn bắt đầu với Chúa Giê-xu qua sự trị vì của Ngài. Chúng ta cần tin cậy nơi quyền tối thượng, nơi những mục đích toàn hảo của Chúa và trung tín làm môn đệ Ngài cho đến khi Ngài trở lại.

Bạn sống thế nào trong hiện tại? Bạn trông đợi điều gì sẽ xảy tới?

Lạy Chúa, xin giúp con sống thánh khiết đang khi chờ đợi ngày Chúa Giê-xu thình lình hiện đến.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top