Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2014

Thi Thiên 107:10-16
Người Bị Giam Cầm Được Giải Cứu

“Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài, và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!”(câu 15 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần Thi Thiên này mô tả ai? Trong hoàn cảnh nào? Vì sao? Làm sao họ có thể thoát khỏi hoàn cảnh đó? Họ nên làm gì với Đấng đã giải cứu họ? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn những điều gì?

Bức tranh thứ hai gợi lại giai đoạn lịch sử tối tăm của Ít-ra-ên – bị giam cầm tại Ba-by-lôn. Tác giả ví bảy mươi năm tại Ba-by-lôn như giai đoạn bị cầm tù và Ba-by-lôn được ví như ngục tù tối tăm. Người Ít-ra-ên thấy mình như “những tù nhân bị khốn khổ trong xích sắt” (câu 10), chịu đựng hình phạt khổ sai (mặc dù điều kiện sống tại Ba-by-lôn không khắc nghiệt như ở Ai Cập).

Vì tội phản nghịch, từ bỏ Lời Đức Chúa Trời, họ đã bị lưu đày. Bị chèn ép bằng lao khổ, họ ngã quỵ dưới gánh nặng mà không có ai bênh vực. Nhưng khi họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài giải cứu họ khỏi chỗ tối tăm và “bứt đứt xích xiềng” (câu 13, 14) của sự giam cầm. Ê-sai 45:2 dùng những lời tương tự câu 16 của Thi Thiên này, để mô tả cách Đức Chúa Trời chấm dứt cảnh lưu đày của dân Ngài tại Ba-by-lôn.

Giờ đây, điều duy nhất họ cần làm là dâng lên Chúa lời cảm tạ “vì lòng nhân từ của Ngài” (câu 15) và vì những việc kỳ diệu Ngài đã làm cho họ.

Đã bao nhiêu năm chúng ta bị giam cầm trong “chỗ tối tăm và bóng chết” (câu 10) của tội lỗi? Chúng ta đã chịu đau đớn trong “xiềng xích” của Sa-tan trong bao lâu? Càng thấm thía nỗi khổ này, chúng ta càng trân quý sự tự do mà Đức Chúa Trời đem đến cho cuộc đời mình. Niềm vui lớn nhất cho người bị cầm tù là khi họ được trả tự do. Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có năng quyền giải cứu con người ra khỏi sự giam cầm của tội lỗi. Qua công việc cứu rỗi kỳ diệu của Con Ngài – Chúa Giê-xu Cơ Đốc, chúng ta được giải thoát hoàn toàn khỏi “Ba-by-lôn” thuộc linh.

Chúng ta được cứu vì Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ. Ngài thấu hiểu nỗi khổ của con người khi quằn quại trong tội lỗi, không tìm được lối thoát. Ngài hành động ngay cả khi chúng ta không biết Ngài là ai để kêu cầu. Đức Chúa Trời chủ động “phá cổng đồng và bẻ gãy các song sắt” (câu 16), mở ra con đường giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi.

Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời “còn đến đời đời” (câu 1). Chúng ta cần ghi nhớ. Hãy kêu cầu Ngài, nếu một lần nữa cảm biết mình bất lực trước tội lỗi. Vì lòng nhân từ, Ngài sẽ đến và giải cứu chúng ta.

Hãy lấy sự vui mừng của người bị giam cầm được giải cứu mà cảm tạ Chúa, vì lòng nhân từ của Ngài còn đến đời đời!

Cảm tạ Chúa, vì lòng nhân từ, Ngài đã cứu con khỏi ngục tù của tội lỗi. Xin cho con cứ ở trong sự tự do và lòng nhân từ của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 124-125.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top