Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2014

Ê-sai 24:1-23
Chúa Đang Hành Động

“Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn, tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão” (câu 23 BTT).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao đất trống không và hoang vu? Ngoài việc đoán phạt đất và cư dân trên đất, Đức Chúa Trời còn đoán phạt những ai? Bạn nghĩ gì khi Đấng chúng ta thờ phượng sẽ thiết lập sự công chính trong trời mới đất mới và cai trị đời đời?

Những chủ đề về sự đoán phạt và cứu chuộc thông thường được tìm thấy trong văn chương khải huyền. Đây cũng là thể loại chính trong phân đoạn này cũng như một số phân đoạn tiếp theo. Văn chương khải huyền thường sử dụng những hình ảnh bí ẩn, khó hiểu vừa để nói đến những thực tại vào thời kỳ của tác giả, vừa bày tỏ những chân lý muôn đời về vấn đề thiện ác. Trong phân đoạn này, Tiên tri Ê-sai sử dụng văn chương khải huyền để nối kết sự đoán phạt sẽ xảy đến trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem với sự đoán phạt xảy ra trên hoàn vũ trước khi công trình sáng tạo mới của Đức Chúa Trời bắt đầu. Ngài sẽ đoán phạt các thế lực trên trời là Sa-tan và các thế lực đen tối dưới quyền của Sa-tan (câu 21; Ê-phê-sô 6:12).

Ở đây, Tiên tri Ê-sai đưa ra lý do cho sự đoán phạt khủng khiếp trên đất: Đất bị ô uế bởi cư dân trên đất; họ đã vi phạm điều răn cũng như luật pháp và làm trái với giao ước (câu 5). Vì thế loài người phải gánh chịu tội lỗi của họ và không thể biện minh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không tuyệt diệt; một số ít còn sót lại giống như những trái nho hoặc ô-liu còn sót lại sau mùa thu hoạch (câu 6, 13). Một khi thế lực của điều ác bị trừ bỏ và đất bị hủy diệt, Đức Chúa Trời sẽ kiến tạo trời mới đất mới (2 Phi-e-rơ 3:11-13; Khải Huyền 21:1). Ngài sẽ ngự nơi Giê-ru-sa-lem mới (câu 23). Trong thành thánh mới này sự sáng của Đức Chúa Trời sẽ soi sáng thành và không cần đến mặt trời và mặt trăng (Khải Huyền 21:22-23). Đức Chúa Trời sẽ cai trị trên núi Si-ôn như Tiên tri Ê-sai đã nói trước đó (Ê-sai 2:2-4).

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những tin xấu. Thảm họa ngày càng nhiều, các phương tiện truyền thông loan tin khiến chúng ta cảm thấy bối rối và lo sợ không biết thế giới này sẽ ra sao. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta không lưu ý đến mối liên quan giữa vận mệnh của các dân tộc trên thế giới và sự công chính của Đức Chúa Trời. Đừng để những sự rối ren trong thế giới này che mờ tương lai khiến chúng ta quên rằng, một ngày không xa Đấng mà chúng ta tôn thờ sẽ thiết lập sự công chính trong trời mới đất mới và cai trị đời đời.

Bạn nghĩ gì và hành động như thế nào trước sự thay đổi khí hậu toàn cầu và nhiều tin tức xấu về thế giới quanh bạn?

Lạy Chúa, giữa bao diễn biến rối ren trên bình diện quốc gia cũng như trên toàn thế giới, xin giúp con vững tin nơi Ngài và nhìn thấy Ngài đang hành động.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top