Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2014

1 Các Vua 15:33-16:34
Vì Sao Đất Nước Loạn Lạc?

“A-háp cũng dựng lên một hình tượng Át-tạt-tê. Vậy, A-háp làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên hơn các vua Ít-ra-ên trước mình” (16:33 BTT).

Câu hỏi suy ngẫm: Các vua của vương quốc Ít-ra-ên trong thời kỳ này là những người thế nào? Vì sao đất nước Ít-ra-ên rối loạn? Vì sao khi dân Đức Chúa Trời phạm tội Ngài không bỏ mặc họ? Dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, thế nào là một dân tộc được phước và thịnh vượng?

Phân đoạn này mô tả giai đoạn lịch sử đầy rối rắm và vô cùng đen tối của vương quốc phía bắc Ít-ra-ên. Những gì đang diễn ra ở đây hoàn toàn trái ngược với sự cải cách và đổi mới ở vương quốc phía nam Giu-đa, dưới sự cai trị sáng suốt của Vua A-sa. Ít-ra-ên và các nước lân cận ở trong tình trạng rối loạn vì bạo lực (2 Sử Ký 15:5, 6). Đặc trưng của các vị vua trong thời kỳ này là giết chóc, làm điều ác, gây cho dân chúng phạm tội, đời sống còn tệ hơn những người đi trước.

Khi người Ít-ra-ên sa vào chỗ thờ lạy thần tượng, Đức Chúa Trời không bỏ mặc họ, nhưng Ngài sai phái các tiên tri đến để giảng dạy và kêu gọi họ trở lại với Ngài. Trước đây, chúng ta gặp một tiên tri không được nêu tên trong chương 13 và tiếp theo đó chúng ta gặp Tiên tri Ê-li và Ê-li-sê. Hai Tiên tri Giê-hu và A-hi-gia cũng được nhắc đến. Khi dân Đức Chúa Trời phạm tội, chỉ có Lời Chúa được công bố qua các đầy tớ của Ngài sai phái, như vậy mới có thể thức tỉnh và giải cứu họ.

“Sự công bình làm cho nước cao trọng; song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc” (Châm Ngôn 14:34). Lời này không chỉ đúng cho đất nước Giu-đa và Ít-ra-ên vào thời xưa mà còn đúng cho cả thế giới ngày nay. Khi một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời cai trị, Ngài sẽ ban phước cho dân Ngài. Khi một vị vua gian ác cai trị, Đức Chúa Trời sẽ giáng phạt và khiến họ bại trận. Sự suy thoái về mặt thuộc linh và xoay bỏ chân lý là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cho Ít-ra-ên. Trong quá khứ họ đã từng là một đất nước thịnh vượng và giàu có vào bậc nhất, nhưng điều này chẳng thể khuất lấp những việc làm sai trái của họ.

Tội lỗi khiến cho nhiều người xa cách Chúa. Ngày nay, nhiều người có lắm tiền của, nhưng lại là những con người nghèo khó và khốn khổ nhất về mặt thuộc linh. Bạn giàu có về những lãnh vực nào? Con đường bạn đang đi dẫn bạn đến gần với Đức Chúa Trời hơn hay khiến bạn xa cách Ngài hơn?

Lạy Chúa, xin giữ con khỏi mọi điều ác. Xin giúp con góp phần kiến tạo cộng đồng con đang sống bằng lối sống ngay lành và hết lòng kính sợ Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top