Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2014

1 Các Vua 14:21-31
Hậu Quả của Tội Lỗi

“Năm thứ năm đời Rô-bô-am trị vì, Si-sắc, vua Ê-díp-tô, kéo quân đánh Giê-ru-sa-lem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua; người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Sa-lô-môn đã làm” (câu 25, 26 BTT).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa đã làm những điều ác nào? Biến cố nào xảy ra trong đời trị vì của Vua Rô-bô-am? Vì sao triều đại của Vua Rô-bô-am không thể sánh với các triều đại trước đó? Bạn rút ra được bài học nào từ sự so sánh này?

Những lời ký thuật về cuộc đời và sự nghiệp của Vua Rô-bô-am cho thấy vị vua này không tốt hơn Vua Giê-rô-bô-am. Dù tác giả không nói vua đã làm điều ác nào, nhưng việc thờ các tà thần tràn lan trên đất nước Ít-ra-ên cho thấy sự thỏa hiệp của vua. Thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời và dâng tế lễ lên Ngài, người Ít-ra-ên đã thờ thần bằng gỗ, bằng đá. Họ thờ đá thiêng và trụ thờ. Trụ này có thể là một loại hình tượng A-sê-ra bằng gỗ mà người Ca-na-an sùng bái. Thật đáng tiếc là Vua Rô-bô-am khởi đầu việc cai trị khá tốt trong ba năm đầu (2 Sử Ký 11:5-17), nhưng sau đó ông xoay bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời (2 Sử Ký 12:1). Hậu quả là Đức Chúa Trời sai ông Si-sắc, vua Ai Cập, đến đánh Giê-ru-sa-lem.

Các bằng chứng về khảo cổ cho thấy các đạo binh do Vua Si-sắc thống lĩnh đã càn quét nước Ít-ra-ên lẫn Giu-đa và đem về cho Ai Cập số lượng chiến lợi phẩm cực lớn. Vua Si-sắc đã liệt kê danh sách 150 thành mà ông đã chiếm lĩnh. Sách Sử Ký chép rằng, Giê-ru-sa-lem bị tàn phá nghiêm trọng và chỉ có sự ăn năn của Vua Rô-bô-am và giới lãnh đạo mới có thể cứu đất nước khỏi bị sup sụp hoàn toàn. Một trong những chiến lợi phẩm có giá trị lớn mà Vua Si-sắc đoạt lấy là những chiếc khiên vàng để trong Cung Rừng của Vua Sa-lô-môn. Sau đó Vua Rô-bô-am cho làm những khiên bằng đồng để thay thế.

Di sản của tiền nhân bị quân ngoại xâm cướp phá, đất nước bị chia đôi, tiềm lực kinh tế suy giảm nghiêm trọng không phải là điều ngẫu nhiên, mà là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời không chỉ đối với Vua Rô-bô-am mà còn đối với một dân tộc mê muội tôn thờ tà thần và từ bỏ chân thần là Đức Chúa Trời. Cha và ông nội của Vua Rô-bô-am đã cai trị tốt và trị vì lâu dài, nhưng Vua Rô-bô-am chỉ cai trị trong mười bảy năm rồi qua đời. Tội lỗi không những rút ngắn thời gian sống của Vua Rô-bô-am mà còn cướp lấy nhiều phước lành khác mà lẽ ra một vị vua như ông và một dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn như Ít-ra-ên có quyền vui hưởng.

Làm thế nào để thời gian sống trên đất của bạn có ý nghĩa và không ai có thể cướp lấy những phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con lìa xa tội lỗi và hết lòng thờ phượng tôn kính Ngài là nguồn của mọi ân sủng và phước lành.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top