Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2014

1 Các Vua 14b:1-20
Sống Chân Thật

“Nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!” (Thi Thiên 19:14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy con trai sắp chết, Vua Giê-rô-bô-am đã làm gì? Tiên tri A-hi-gia đã luận tội Vua Giê-rô-bô-am và tuyên án thế nào? Theo bạn, có giải pháp cho sự khủng hoảng của nhà Giê-rô-bô-am không? Giải pháp đó là gì?

Con trai của Vua Giê-rô-bô-am lâm bệnh nặng, vì thế ông sai hoàng hậu đến gặp Tiên tri A-hi-gia để biết xem điều gì sẽ xảy đến cho con ông. Theo phong tục thời bấy giờ, người ta thường cầu hỏi các tiên tri để biết các thông tin cần thiết. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông Giê-rô-bô-am xin vị tiên tri cầu nguyện cho con ông và gia đình của ông, thay vì muốn biết điều sẽ xảy đến. Nếu ông xưng tội với Đức Chúa Trời, con trai ông có thể được lành bệnh. Cũng như nhiều người khác, Vua Giê-rô-bô-am muốn biết về vận mệnh chứ không muốn nhận biết tội lỗi và ăn năn.

Dù vợ của Vua Giê-rô-bô-am cải trang, và dù mắt nhà tiên tri đã lòa, nhưng bởi Đức Chúa Trời, Tiên tri A-hi-gia nhận biết ngay khi bà đặt chân vào nhà. Sau khi kể tội của Vua Giê-rô-bô-am, vị tiên tri tiếp tục báo tin dữ: Nhà của Giê-rô-bô-am sẽ bị diệt khỏi Ít-ra-ên; tất cả người nam trong gia đình ông Giê-rô-bô-am sẽ chết, còn thây sẽ bị chó và chim ăn. Phải chi khi nghe hung tin này, Vua Giê-rô-bô-am than khóc và bày tỏ lòng ăn năn sâu xa về tội lỗi của mình như Vua Đa-vít đã hạ mình ăn năn, tìm kiếm sự tha thứ và phục hồi (Thi Thiên 51).

Sự khủng hoảng cùng cực có thể dẫn một người vào mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, nhưng lại dẫn người khác vào chỗ xa cách Ngài hơn. Vua Đa-vít là một gương tuyệt vời về trường hợp thứ nhất. Vua Giê-rô-bô-am là điển hình cho trường hợp thứ hai. Dù là vị vua tài ba, nhưng ông Đa-vít vẫn là người khiêm nhường, tin cậy Đức Chúa Trời. Khi nhận biết tội lỗi, ông đã hạ mình xuống và cầu xin Đức Chúa Trời thương xót ông. Đây là chỗ vĩ đại của Vua Đa-vít. Bi kịch sắp xảy ra cho Vua Giê-rô-bô-am và gia đình vì ông không nhìn nhận tình trạng xa cách Đức Chúa Trời của ông và hạ mình ăn năn như Vua Đa-vít. Đây là chỗ tầm thường và dại dột của Vua Giê-rô-bô-am.

Mức độ chân thật của bạn với Đức Chúa Trời và người khác như thế nào? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ những điều không ngay thật trong đời sống bạn để Ngài được chiếu sáng qua bạn.

Lạy Chúa, xin giữ con khỏi những điều gian trá; xin giúp con sống chân thật với bản thân, với người khác, và trên hết là luôn chân thật với Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top