Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2014

Thi Thiên 107:4-9
Lòng Khát Khao Được Mãn Nguyện

“Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài, và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!”(câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người được miêu tả trong phần Thi Thiên này đang trong hoàn cảnh nào? Đức Chúa Trời làm gì khi họ kêu cầu Ngài? Họ cần đáp ứng như thế nào với Đức Chúa Trời trước những việc Ngài đã làm cho họ? Qua phần Thi Thiên này, bạn thấy gì về hình ảnh của mình và sự ban cho của Chúa? Bạn sẽ làm gì sau bài học hôm nay?

Bức tranh đầu tiên trong các câu 4, 5 giúp chúng ta liên tưởng đến cảnh người Ít-ra-ên lưu lạc suốt bốn mươi năm trong hoang mạc. Họ lang thang giữa nơi khô cằn, hoang vắng, không tìm được nơi nào để ở. Họ lạc đường, đói khát, chán nản, và ngã lòng.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Với lòng nhân từ đời đời, Ngài không bỏ mặc họ mãi đau đớn trong cảnh khốn khổ. Đức Chúa Trời đã đáp lời. Họ không còn đi lòng vòng trong hoang mạc nữa, vì Đức Chúa Trời đã dẫn họ đi bằng con đường thẳng dẫn đến đồng bằng Mô-áp, là nơi họ bắt đầu tiến chiếm xứ Ca-na-an (câu 6, 7).

Tại vùng đất hứa, họ tìm được chỗ ở tốt nhất cho mình, một nơi để gọi là quê nhà. Và tại đó, Đức Chúa Trời đã thỏa mãn cơn đói khát của họ. Ngài ban cho họ nguồn nước dồi dào và các loại lương thực ngon nhất của vùng đất “đượm sữa và mật.”

Trước những việc kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm, đáp ứng của những người Ít-ra-ên này là gì, nếu không phải là sự vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời vì “lòng nhân từ của Ngài” (câu 8)? Như người Ít-ra-ên xưa, chúng ta cũng là những người lang thang trong hoang mạc trần gian, mong tìm được một nơi để trú ngụ. Chúng ta tìm kiếm một quê nhà, nơi thỏa mãn sự đói khát trong tâm linh.

Chúa Giê-xu là con đường (Giăng 14:6), là bánh từ trời (Giăng 6:33, 35), là nước sự sống (Giăng 4:10-14), và là nơi an nghỉ cho con dân Ngài. Vì lòng nhân từ, Đức Chúa Trời đã đoái đến chúng ta trong cảnh khốn khổ. Qua Chúa Giê-xu, Ngài ban cho chúng ta quyền công dân thiên quốc. Chúng ta được trải nghiệm sự sống của Nước Trời ngay tại trần gian, thỏa mãn sự đói khát của tâm linh chúng ta. Chúa vẫn đang dẫn dắt chúng ta trên con đường hướng thẳng đến quê hương tươi đẹp nhất ở thiên đàng.

Vậy, những tấm lòng khát khao được mãn nguyện, hãy “cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ Ngài,” và vì những việc kỳ diệu Ngài đã làm trong cuộc đời chúng ta. Bạn thưa với Chúa điều gì trong giờ này?

Cảm tạ Chúa, vì lòng nhân từ, Ngài đã dẫn đưa con ra khỏi cảnh lang thang tìm kiếm vô vọng giữa hoang mạc trần gian. Ngài ban cho một chỗ ở tuyệt vời trong Nước Ngài, thỏa mãn những khát khao của tâm linh con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 122-123.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top