Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2014

Mác 12:28-34
Điều Quan Trọng Nhất

“Thật vậy, kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu người lân cận như chính mình, còn quan trọng hơn việc dâng mọi tế lễ toàn thiêu và các tế lễ khác” (câu 33 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bối cảnh nào đưa đến câu chuyện này (câu 28)? Cuộc đối thoại của của Chúa Giê-xu và thầy thông giáo có giá trị gì đối với ông và chính bạn (câu 29-34)? Phân đoạn Kinh Thánh này khích lệ bạn thế nào trong việc đặt ra những câu hỏi với Chúa? Bạn sẽ hỏi Chúa điều gì hôm nay?

Câu 28 cho biết cuộc đối thoại này xảy ra ngay sau cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu và những người Sa-đu-sê. Thầy thông giáo này đã có ấn tượng tốt khi nghe câu trả lời của Chúa. Vì vậy, khi đặt câu hỏi: “Trong các điều răn, điều nào quan trọng nhất?”, ông thật sự muốn học hỏi. Chúa Giê-xu đã trích dẫn trọng tâm của luật pháp Môi-se là Shema (lắng nghe), được chép trong Phục Truyền 6:4-5: “Hỡi Ít-ra-ên, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Điều quan trọng nhất là mối quan hệ kính mến đối với Đức Chúa Trời. Kết quả của lòng yêu kính Chúa là yêu người, đối tượng được dựng nên từ hình ảnh của Ngài. Vì vậy, Chúa Giê-xu đưa ra điều răn thứ hai không kém phần quan trọng là “Yêu người lân cận như mình.” Nghĩa là điều gì ông muốn làm cho chính mình thì cũng sẽ làm cho người khác, và ngược lại, điều gì ông không muốn làm cho chính mình cũng sẽ không làm cho người khác.

Câu trả lời của Chúa Giê-xu không gì mới so với sự hiểu biết Kinh Thánh của thầy thông giáo này, nhưng Chúa đã giúp ông xác nhận trọng tâm của sự thờ phượng không phải là những nghi thức hay của lễ dâng mà là “kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và yêu người lân cận như chính mình” (câu 33). Chúa Giê-xu cũng đã nhìn thấy sự đáp ứng khôn ngoan và tấm lòng muốn học hỏi của ông nên Chúa nhận định: “Ngươi không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu” (câu 34). Điều này khích lệ và thách thức ông tiếp tục học hỏi để biết phương cách được ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Khác với động cơ của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, thầy thông giáo đến hỏi Chúa Giê-xu để được giải đáp thắc mắc mà ông thật sự đang tranh chiến. Chúa đã cho ông câu trả lời và khích lệ ông ngày càng đến gần Chúa hơn. Chúa Giê-xu luôn nhìn thấy những tranh chiến trong lòng chúng ta và Ngài khích lệ chúng ta mạnh dạn dâng trình lên Ngài những điều chúng ta chưa thấu hiểu với tinh thần cầu hỏi và thuận phục.

Bạn có đang đối diện với những thắc mắc như: Cuộc sống sau khi chết sẽ như thế nào? Tại sao Chúa cho phép hoạn nạn quá lớn đến với con/ gia đình con? Con sẽ phục vụ Chúa như thế nào? Mối quan hệ của con với người yêu sẽ đến đâu?… Hãy mạnh dạn đến với Chúa và cầu hỏi Ngài, chắc chắn Ngài sẽ có câu trả lời cho bạn.

Lạy Cha yêu dấu! Xin cho con luôn ở trong mối quan hệ mật thiết với Chúa, tự nhiên trải lòng với Ngài, để được Ngài an ủi và hướng dẫn trong cuộc sống. Xin cho con thể hiện lòng yêu kính Ngài qua hành động yêu người lân cận như chính mình.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top