Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2014

Mác 12:18-27
Sự Sống Lại

“Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống” (câu 27a BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người Sa-đu-sê (câu 19-23)? Chúa Giê-xu giải thích về sự chất vấn của họ như thế nào? Lý do nào khiến người Sa-đu-sê không tin về sự sống lại (câu 24)? Bạn có tin về sự sống lại sau khi chết không? Điều này ảnh hưởng gì trong đức tin nơi Chúa và đời sống hiện tại của bạn?

Người Sa-đu-sê không tin về sự sống lại (câu 18). Họ chỉ tin thẩm quyền của năm sách luật pháp Môi-se mà thôi (câu 19). Họ kể câu chuyện dựa trên sự dạy dỗ trong Phục Truyền 25:5-10 và Sáng Thế Ký 38:8 để chất vấn Chúa Giê-xu về sự sống lại, trong khi Kinh Thánh đã đề cập về sự sống lại rất rõ ràng trong Ê-sai 26:19; Đa-ni-ên 12:2. Ngoài ra Kinh Thánh còn nói hình bóng về sự sống lại trong Ê-xê-chi-ên 37:11-12; Thi Thiên 16:9-11; 49:15; 73:23-26; và Gióp 19:25-26. Nhưng người Sa-đu-sê không xem những sách này có thẩm quyền của Kinh Thánh. Câu hỏi của họ là nếu có sự sống lại thì người phụ nữ này sẽ là vợ của ai vì bà đã nhận bảy anh em làm chồng cách hợp pháp.

Nhìn thấy động cơ trong lòng họ, Chúa Giê-xu chỉ ra nhận thức sai lầm của họ đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ đã không hiểu biết Kinh Thánh; họ chưa nghiên cứu Kinh Thánh đủ nên thiếu kiến thức về Kinh Thánh. Thứ hai, họ không tin quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền khiến người chết sống lại, và sự sống lại nằm trong chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định (câu 24). Sau đó, Chúa giải thích sự sống lại không mâu thuẫn với sự dạy dỗ trong Ngũ Kinh. Trường hợp người phụ nữ mà họ trưng dẫn sẽ không xảy ra. Vì khi sống lại, con người trở nên như thiên sứ, mối quan hệ về giới tính không còn tồn tại nữa. Chúa còn trưng dẫn Xuất Ai Cập 3:6 “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp” (câu 27). Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của người chết, nhưng của người sống, điều này chứng tỏ tổ phụ của họ vẫn còn sống.

Chúng ta cần tin nơi quyền năng của Chúa và hiểu rõ Kinh Thánh để có thể ứng dụng hữu hiệu trong đời sống của mình. Nhận biết có sự sống lại đem hy vọng cho những người đang sống trong đau khổ và bất công của thế giới hiện tại, giúp con người thêm lòng yêu kính Chúa, sống có trách nhiệm với những hành động, lời nói, và suy nghĩ của mình, đưa đến cuộc sống nhân ái và hòa hợp với người khác hơn. Có sự sống lại thì con người không chỉ lo đầu tư, tích trữ cho đời này, nhưng hết lòng đầu tư cho cõi vĩnh hằng.

Niềm tin về sự sống lại đã giúp gì cho đời sống của bạn?

Lạy Chúa, con tin có sự sống lại. Xin Chúa giúp con chăm chỉ học Lời Chúa để hiểu biết Kinh Thánh đúng đắn và áp dụng vào đời sống, hầu cho đời sống con luôn được phước hạnh trong đời này và đời sau.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top