Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2014

Mác 12:13-17
Đối Diện với Cạm Bẫy

“Đức Chúa Giê-xu phán: “Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời” (câu 17a BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người thuộc phái Pha-ri-si và phe Hê-rốt đã gài bẫy Chúa Giê-xu như thế nào (câu 13-14)? Chúa Giê-xu đã đáp lại sự thách thức của họ ra sao (câu 15-17)? Bạn đang đối diện với cạm bẫy nào trong xã hội? Bạn cần trả gì cho Sê-sa và trả điều gì cho Đức Chúa Trời?

Những người Pha-ri-si và những người theo đảng Hê-rốt vốn không hòa hảo với nhau, nhưng trong trường hợp này, họ bắt tay nhau để gài bẫy Chúa Giê-xu trong lời nói của Ngài (câu 13). Họ tính toán kế hoạch kỹ lưỡng để đưa Chúa Giê-xu vào cảnh không lối thoát. Câu hỏi được đặt ra là: “Việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật không? Chúng tôi có phải nộp hay không?” Nếu Chúa Giê-xu trả lời phải nộp thuế cho Sê-sa, thì Ngài sẽ bị những người yêu nước thuộc phe Xê-lốt và nhiều người Giu-đa đứng lên chống đối. Vì họ cho rằng việc nộp thuế đồng nghĩa với phản bội lại dân tộc và ủng hộ sự cai trị của thế lực ngoại bang. Nhưng nếu Ngài trả lời không nộp thuế thì Ngài sẽ bị điệu đến tổng đốc La Mã và bị kết tội xúi giục dân chúng phản loạn chống lại sự cai trị của đế quốc La Mã.

Chúa Giê-xu vạch trần sự giả hình trong lời khen ngợi tâng bốc và sau đó là âm mưu hãm hại Ngài (câu 14). Ngài phán: “Sao các người thử Ta? Hãy đem cho Ta một đồng đơ-ni-ê” (câu15). Một đồng đơ-ni-ê là số tiền thuế của một người, có giá trị tương đương một ngày công lao động. Trên đó có chạm hình và niên hiệu của Sê-sa, mặt bên kia của đồng tiền chạm tượng nữ thần La Mã. “Ngài hỏi: ‘Hình và hiệu này của ai?’ Họ trả lời: ‘Của Sê-sa.’ Đức Chúa Giê-xu phán: ‘Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời’” (câu 16-17). Câu trả lời của Chúa có thể được hiểu rằng, hãy trả tiền thuế cho Sê-sa vì khi các ông sử dụng tiền, các ông đang chấp nhận giá trị nào đó của tiền và thẩm quyền của Sê-sa.

Điều quan trọng hơn là vế sau của câu trả lời, “và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời”. Ít-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời nên mọi điều họ có đều phải trả cho Đức Chúa Trời, và vì thế sẽ không có gì còn lại để trả cho Sê-sa. Họ được mong đợi sống đúng với vị trí, chức năng dân tuyển của Chúa. Điều này làm những người Pha-ri-si và người theo đảng Hê-rốt phải kinh ngạc và câm miệng. Từ chỗ chất vấn Chúa Giê-xu, họ bị hoán đổi thành người bị chất vấn về việc đã thỏa hiệp với thế gian, không sống đúng như điều Đức Chúa Trời mong đợi.

Ngày nay, Chúa cũng mong đợi chúng ta trả tất cả những gì thuộc về Chúa cho Ngài: Tâm linh, thể xác, sức lực, thời gian, của cải, và tình cảm,… Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy cạm bẫy nên cần cảnh giác, không thỏa hiệp với những vấn nạn nóng của xã hội như: Sống thử, phá thai, đồng tính luyến ái, bạo động, chiến tranh, v.v… Chúng ta phải có chọn lựa, quyết định, và hành động trên nền tảng Lời Chúa.

Theo bạn, bí quyết nào có thể giúp bạn thoát khỏi cạm bẫy trong xã hội hiện nay?

Lạy Chúa xin giúp con biết nhìn thấy những điều con phải trả cho Ngài và cho con sự can đảm và sức lực để theo đuổi và làm được những điều ấy hầu con tránh được cạm bẫy của thế gian.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top