Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2014

Thi Thiên 107:1-3
Hãy Cảm Tạ Vì Chúa Nhân Từ

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn thường cảm tạ Chúa về điều gì? Phần Thi Thiên này kêu gọi bạn cảm tạ Chúa về điều gì? Những ai phải cảm tạ Chúa? Bạn có thuộc vào những người này không?

Cảm tạ Chúa là một trong những biểu hiện đẹp và cần phải làm của người Cơ Đốc. Hành động này bày tỏ sự tin cậy và lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời “trong mọi việc” (Ê-phê-sô 5:20). Chắc chắn đó là một trong những bí quyết giúp ông đối diện và vượt qua những gian khổ, bức hại, và đau đớn. Cảm tạ Chúa là cách chúng ta đón nhận nguồn năng lực từ nơi Ngài; đem lại sự tươi mới cho thân thể, tinh thần, và cả tâm linh của chúng ta.

Chúng ta phải tạ ơn Chúa về mọi việc, nhìn vấn đề ở góc độ tích cực để có thể nói lên lời cảm tạ thay vì phàn nàn. Chúng ta thường tạ ơn Chúa về những việc Ngài đã làm, những ơn Ngài đã ban trong đời sống và gia đình mình, hoặc rộng hơn là Hội Thánh và xã hội. Điều này là đúng, nhưng bài học hôm nay cho thấy lý do quan trọng hơn cho lời cảm tạ của chúng ta đó chính là Chúa và những phẩm chất cao quý của Ngài. Thi Thiên 107:1 kêu gọi chúng ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì “Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Tác giả nêu lên những hoàn cảnh cụ thể, qua đó đối tượng trong từng hoàn cảnh đó được kêu gọi tạ ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài.

Trong ba câu đầu của Thi Thiên 107, tác giả trình bày đối tượng ngợi tôn Chúa là người Ít-ra-ên. Vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, họ đã được Ngài cứu chuộc khỏi ách nô lệ tại Ai Cập (câu 2), và được Ngài giải thoát khỏi cảnh lưu đày, trở về quê hương từ khắp bốn phương trời (câu 3).

Cơ Đốc nhân khắp nơi trên thế giới cũng chính là đối tượng của lòng nhân từ Chúa. Chúng ta là những người được Đức Chúa Trời cứu khỏi ách áp bức, nô lệ của tội lỗi. Chúng ta được quy tụ trong thân thể của Đấng Cơ Đốc là Hội Thánh. Và đến một ngày, chúng ta sẽ được Ngài đưa về quê hương đời đời trên thiên đàng.

Hãy lấy sự vui mừng và lòng biết ơn khôn xiết của người được cứu chuộc mà cảm tạ sự nhân từ đời đời của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa Tứ Ái, con cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 120-121.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top