Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2014

1 Ti-mô-thê 1:12-20
Sự Thành Tín của Chúa, Đức Tin của Tôi

“Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất! A-men” (câu 17 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự thành tín của Chúa có ý nghĩa gì trên đời sống đức tin của bạn? Bạn đáp ứng sự thành tín của Chúa như thế nào? Bạn có kinh nghiệm nào về sự thành tín của Chúa?

Giáo lý và lối sống không thể tách rời được. Phúc Âm không những cứu linh hồn và còn biến đổi đời sống vì Phúc Âm có quyền năng thay đổi một cuộc đời. Sự trở lại với Chúa của Sứ đồ Phao-lô là một tấm gương cho mọi người. Ít ai trong chúng ta kinh nghiệm sự trở lại với Chúa một cách nóng cháy như ông. Quá trình tin nhận Chúa của mỗi người một khác; nhưng ân sủng, đức tin, tình yêu thương, và sự nhẫn nhục của Đấng Cơ Đốc là dành cho mọi người vẫn như nhau (câu 14, 16). Phúc Âm không chỉ thay đổi số phận trong một thời điểm, mà cho cả một cuộc đời. Đối với chúng ta, cũng như Sứ đồ Phao-lô, sự tin nhận Chúa cũng là một sự bổ nhiệm vào sứ mệnh phục vụ. Những đời sống kết quả, những chặng đường đức tin trong sự phục vụ Đấng Cơ Đốc dựa trên sự thành tín của Ngài, chứ không nhờ sự trung tín của chúng ta.

Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy rõ đức tin và sự thành tín có liên hệ với nhau. Đức Chúa Trời đã giao phó Tin Lành cho Sứ đồ Phao-lô (câu 11). Ngài xét ông có khả năng trung tín với sự giao phó này (câu 12), bất chấp lòng vô tín trước đó của ông (câu 13). Đức tin, khả năng trung tín, được đổ đầy trên ông. Đó là món quà ân sủng của Đức Chúa Trời (câu 14). Đây là lời đáng tin cậy: Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận mọi tội nhân ăn năn như Ngài đã tiếp nhận ông Phao-lô (câu 15). Kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô cho thấy đó cũng là những điều Chúa muốn thực hiện trong đời sống chúng ta (câu 16).

Khi đã hiểu được sự nhân từ và thành tín lớn lao của Đức Chúa Trời, chúng ta có hai đáp ứng tất yếu: Thứ nhất, thờ phượng Chúa với lòng biết ơn. Chúng ta phải dâng lên Ngài lời cảm tạ (câu 12) và sự thờ phượng (câu 17). Thứ hai, tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã thành tín trong việc thực hiện mục đích của Ngài qua Sứ đồ Phao-lô và ông Ti-mô-thê, thì chúng ta cũng có thể “giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng” (câu 19). Các giáo sư giả ở Ê-phê-sô là một lời cảnh báo về những chướng ngại, cho nên chúng ta không được sa ngã như họ. Vì Đức Chúa Trời là thành tín.

Hãy nghĩ về tình yêu thương và sự thành tín của Đức Chúa Trời dành cho bạn trong những lúc khó khăn. Hãy dâng lời cảm tạ và cầu xin Chúa giúp bạn chia sẻ đức tin của mình với người đang tranh chiến trong đời sống đức tin họ. Ai là người bạn quyết định chia sẻ hôm nay?

Cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài đối với con trong thế giới hỗn loạn này. Qua đời sống và lời nói của con, xin Chúa giúp con chia sẻ tình yêu thương của Ngài với anh chị em nào đang có những tranh chiến trong lòng.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top