Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2014

1 Ti-mô-thê 1:1-11
Niềm Tin và Lối Sống

“Mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành” (câu 5 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Niềm tin và lối sống Cơ Đốc có liên hệ với nhau thế nào? Điều gì là nền tảng của mối liên hệ này? Niềm tin của bạn ảnh hưởng thế nào đến lối sống của bạn?

Sứ đồ Phao-lô dặn dò ông Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô để đối phó với những vấn đề: Dạy dỗ sai trật, giáo sư giả, và lối sống sai trật. Ba mặt của vấn đề này có liên quan với nhau. Những người thầy sai lạc “không hiểu lời mình nói” (câu 7), đã dạy các “giáo lý” sai lạc khác (câu 3). Hậu quả là, họ và những người nghe họ “đi chệch” khỏi lối sống của “tình yêu thương” mà Đức Chúa Trời răn bảo (câu 5, 6). Mọi lối sống tội lỗi đều “chống lại với giáo lý chân chính … từ Tin Lành vinh quang” (câu 10, 11). Ông Ti-mô-thê phải chỉnh sửa lại tình trạng này.

Niềm tin và lối sống luôn liên kết với nhau. Những gì chúng ta tin sẽ định hướng lối sống của chúng ta. Cách chúng ta sống nói lên điều chúng ta tin. Hai điều này không thể tách rời trong “công việc của Đức Chúa Trời” (câu 4). Trong cộng đồng Cơ Đốc ngày nay, nhiều người nói và hành động đi ngược với niềm tin của mình; những người ấy cần xét lại niềm tin của họ vì “cây lành không thể sinh trái độc” (Ma-thi-ơ 7:18a BTTHĐ).

Trọng tâm của vấn đề là họ đã không “sử dụng đúng đắn” (câu 8) Kinh Thánh. Một số lãnh đạo tại Ê-phê-sô đã bị lạc hướng, từ cách diễn giải Cựu Ước dưới ánh sáng của Phúc Âm đến cách dùng Cựu Ước làm nguồn tài liệu suy đoán, khai thác những chân lý ẩn chứa trong đó. “Luật pháp” (câu 8) ở đây nói đến năm sách đầu tiên của Cựu Ước. “Những chuyện huyễn và những gia phả bất tận” (câu 4) có thể là những cách diễn giải sai trật sách Sáng Thế Ký. Xưa cũng như nay, cách suy đoán như vậy sẽ gây chia rẽ, tranh cãi không cần thiết, và khiến Hội Thánh đi lạc khỏi những ưu tiên của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai nguyên tắc chỉ đạo để đối phó với vấn đề. Thứ nhất, sự diễn giải phải có trọng tâm là Phúc Âm. Hy vọng được tìm thấy trong Chúa Giê-xu, và Cựu Ước phải được diễn giải dưới ánh sáng của Phúc Âm (câu 11). Thứ hai, mục đích của Lời Đức Chúa Trời không phải là nguồn tài liệu với những chân lý kín giấu, mà là một lời tuyên bố rõ ràng về cách sống vui lòng Đức Chúa Trời.

Nhìn lại đời sống mình, bạn có thấy “niềm tin”“lối sống”của mình có liên kết chặt chẽ với nhau không? Hãy cảm tạ Chúa, vì Lời Ngài hướng dẫn chúng ta sống đúng với Phúc Âm.

Cảm tạ Chúa, Lời Ngài là kim chỉ nam hướng dẫn con trong “niềm tin”“lối sống.” Xin Chúa giúp con có những quyết định chọn lựa trong cuộc sống phù hợp với Phúc Âm.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top