Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2014

1 Cô-rinh-tô 13:8-13
Sự Trường Tồn của Tình Yêu

“Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương” (câu 13 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều gì sẽ trường tồn vĩnh viễn? Trong các điều đó, điều nào là quan trọng hơn hết? Vì sao?

“Tình yêu thương không bao giờ suy tàn” (câu 8). Từ “suy tàn” trong nguyên tác có nghĩa cơ bản là rơi xuống, thường được dùng để mô tả bông hoa hay lá rơi rụng và tàn lụi. Như bông hoa tươi thắm, mọi sự đẹp đẽ nhất rồi cũng sẽ qua đi nhưng tình yêu Chúa vẫn còn mãi mãi. Bằng chứng tốt nhất của tình yêu là sự trường tồn vĩnh cửu của tình yêu đó.

Các ân tứ thuộc linh có giá trị rất nhiều nhưng chúng chỉ có giá trị khi được sử dụng trong tình yêu thương. Chúa ban cho mỗi người theo Chúa một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh khác nhau để bày tỏ tình yêu thương cho nhau. Những phương tiện bày tỏ tình thương đó sẽ bị đào thải, nhưng tình yêu thương thì không bao giờ chấm dứt.

Các ân tứ thuộc linh là cao quý vì được Chúa ban cho mỗi người để bày tỏ chính Chúa (1 Cô-rinh-tô 12:4-7). Nhưng tất cả các ân tứ đều có giới hạn và không thể cho chúng ta biết rõ Chúa. Khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa mặt đối mặt và biết rõ Ngài như Chúa biết chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu và kinh nghiệm tình yêu Chúa một cách tường tận.

Các ân tứ sẽ chấm dứt nhưng có ba điều trường tồn là đức tin, hy vọng, và tình yêu. Trong đó, điều cao quý hơn hết là tình yêu thương. Những công tác lớn lao nhất của chúng ta sẽ không có giá trị gì nếu không có tình yêu thương. Nhưng hành động nhỏ nhất của tình yêu cũng sẽ có giá trị vĩnh cửu. Những gì chúng ta nhân danh Chúa mà thực hiện trong đức tin, trong hy vọng, và trong tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con, Chúa đã chết trên cây thập tự để cứu chuộc con. Xin cho con nhớ rằng mọi việc con làm phải bắt nguồn từ tình yêu, vì tình yêu là điều lớn hơn hết và tồn tại vĩnh viễn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top