Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2014

1 Cô-rinh-tô 13:6-7
Những Hoạt Động của Tình Yêu

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự” (câu 7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vui trong sự thật có nghĩa là gì? Bạn thể hiện tình yêu thương của mình qua những đặc điểm: Dung thứ, tin, hy vọng, và chịu đựng như thế nào? Bạn xin Chúa giúp mình phát triển tình yêu trong khía cạnh nào của đời sống?

Tình yêu thương không chỉ là cảm xúc, một ý niệm, một điều thụ động, nhưng là tình yêu năng động. Tình yêu được bày tỏ qua hành động mới đúng là tình yêu chân thật. Tình yêu thực hiện tất cả việc lành cho mọi người trong mọi lúc. Tình yêu mở rộng lòng chúng ta và làm đậm đà các mối quan hệ.

Tương phản với việc “không vui về điều bất công,” tình yêu “vui trong sự thật” (câu 6b). Sống yêu thương là sống với chân lý – học hỏi, thông hiểu, và chia sẻ chân lý của Đức Chúa Trời. Những người mong muốn biết chân lý sẽ vui mừng khi tìm được chân lý. Thần học chính thống là sự suy nghĩ đúng về Đức Chúa Trời, về chính mình và người khác. Sự suy nghĩ đúng đắn theo Lời Chúa sẽ giúp chúng ta sống yêu thương cách phải lẽ.

Người sống trong tình yêu thực hiện những việc lành như được liệt kê trong câu 7. Thứ nhất là “dung thứ mọi sự.” Từ này trong nguyên tác liên quan đến mái nhà. Như mái nhà che mưa che nắng cho căn nhà, thì tình yêu che chở bảo vệ cho đối tượng mình yêu. 1 Phi-e-rơ 4:8 dạy: “Tình yêu che lấp vô số tội lỗi.” Tình yêu thương không dung túng tội lỗi, nhưng là nơi ẩn náu khỏi những sự thất vọng, thất bại, và nghịch cảnh.

Thứ hai, người sống trong tình yêu thương cũng “tin mọi sự.” Tình yêu sẵn sàng tin điều tốt nhất về người khác. Tình yêu không phải là nhẹ dạ, nhưng là không đa nghi – nghĩ điều tốt về người khác cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Sự nghi ngờ khiến người khác khó chịu, nhưng lòng tin khiến người được tin cậy cảm thấy thỏa lòng. Tình yêu tin vào người khác và thấy được những tiềm năng trong họ. Tình yêu tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để biến đổi một người xấu xa gian ác nhất trở thành một thánh nhân cho Ngài.

Thứ ba, tình yêu “hy vọng mọi sự.” Tình yêu thấy được những điểm sáng trong mỗi hoàn cảnh nên không bao giờ tuyệt vọng. Tình yêu biết rằng dù hoàn cảnh như thế nào, rốt cuộc điều lành cũng sẽ thắng hơn điều dữ. Đức Chúa Trời đã đánh bại Sa-tan, Danh Chúa sẽ được cả sáng, Nước Ngài sẽ được thành lập, và ý Ngài sẽ được thành tựu.

Thứ tư, tình yêu “chịu đựng mọi sự.” Tình yêu bắt đầu với sự nhịn nhục và kết thúc với sự chịu đựng mọi sự. Vòng tròn tình yêu đã giáp mối. Trong nguyên tác Hy Lạp, đây là một từ trong quân đội mô tả một đội quân giữ vững một điểm chiến lược dù phải trả bất cứ giá nào. Tình yêu chịu đựng gánh nặng của sự buồn đau, khổ sở, khó khăn, bức hại, khiêu khích trong đức tin, và sự nhẫn nhục.

Ai là người bạn cần thể hiện tình yêu dung thứ, chịu đựng? Bạn xin Chúa cho bạn bày tỏ tình yêu này thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con tấm lòng mới luôn mỗi ngày, cho con biết vui trong sự thật, và biết bày tỏ tình yêu qua sự dung thứ, tin, hy vọng, và chịu đựng.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top