Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2014

Thi Thiên 106:19-23
Đứng Nơi Sứt Mẻ

“Nhưng Môi-se là người được Chúa chọn, đứng nơi sứt mẻ trước mặt Ngài, để xin Ngài đừng giận mà hủy diệt họ” (câu 23b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã phạm tội gì với Đức Chúa Trời? Ông Môi-se đã làm gì cho họ? Vì sao ông làm vậy? Bạn học được gì từ hành động này của ông?

Câu chuyện người Ít-ra-ên “đổi Đấng Vinh Quang của mình để lấy hình tượng con bò ăn cỏ” tại núi Hô-rếp (câu 20) là một kỷ niệm đau thương trong mối quan hệ giao ước giữa họ với Đức Chúa Trời. Mức độ thuộc linh non nớt hay sự thiếu chín chắn trong đức tin của dân Chúa đã dẫn đến hành động bất trung, khiến mối quan hệ này bị “sứt mẻ” (câu 23c) – tổn thương nặng nề. Hành động của họ không chỉ thể hiện sự vô ơn đối với Đấng đã bày tỏ lòng thương xót và quyền năng siêu việt để giải cứu họ khỏi ách nô lệ thống khổ (câu 21-22), mà còn xúc phạm bản tính thánh khiết, kỵ tà của Đức Chúa Trời. Vì lý do đó, “Chúa phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ” (câu 23a).

Trái với những người Ít-ra-ên này, ông Môi-se, “người được Chúa chọn” (câu 23b), là người trưởng thành trong đức tin, người “trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 3:2, 5). Ông đã “đứng nơi sứt mẻ” để cầu xin Chúa “đừng giận mà hủy diệt họ” (câu 23). Như hình ảnh của một người mạo hiểm tính mạng mình để lấp lại lỗ hổng của tường thành Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 6:1; Ê-xê-chi-ên 13:5), ông Môi-se đã mạo hiểm đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong cơn giận công chính của Ngài để cầu xin cho dân chúng.

Trong hoàn cảnh đó, có thể ông chán nản, thất vọng, và bỏ mặc “một dân cứng cổ” (Xuất Ai Cập 32:9) như người Ít-ra-ên. Nhưng ông Môi-se đã để lại một tấm gương đáng quý về vai trò và trách nhiệm của một người lãnh đạo – người chăn dắt con dân Chúa. Trước tình trạng đi xuống hay suy sụp trong đức tin của tín hữu, người chăn phải là người “đứng nơi sứt mẻ” để khẩn thiết cầu thay cho họ. Người lãnh đạo có trách nhiệm trong việc lấp lại lỗ hổng trong mối quan hệ giữa tín hữu với Đức Chúa Trời. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải vững vàng trong đức tin và bền lòng trong sự cầu nguyện.

Qua lời cầu thay của ông Môi-se, Đức Chúa Trời đã “đổi ý không giáng tai họa mà Ngài định giáng xuống trên dân Ngài” (Xuất Ai Cập 32:14). Đức Chúa Trời không thay đổi, nhưng khi chúng ta kêu cầu trong sự tin cậy và vâng phục, Chúa đáp lời theo ý muốn tốt lành của Ngài. Điều này khích lệ chúng ta trong việc cầu thay cho nhau. Hãy quan tâm, cưu mang, và cầu thay cho anh chị em, là những người đang vật lộn trong đời sống đức tin của họ.

Ai là người bạn cần cầu thay hôm nay? Hãy cam kết là người “đứng nơi sứt mẻ” để khẩn thiết cầu thay cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin giúp con quan tâm để thấy được những vấn đề mà anh chị em đang đối diện. Xin cho con là người “đứng nơi sứt mẻ,” để cầu thay và giúp anh chị em trở lại trong mối tương giao tốt đẹp với Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:161-176.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top