Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2014

1 Cô-rinh-tô 13:4-6
Các Yếu Tố Tích Cực của Tình Yêu

“Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ” (câu 4a BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu thương được mô tả qua hai yếu tố tích cực nào? Yếu tố nào là thụ động và yếu tố nào năng động? Bạn bày tỏ tình yêu qua hai yếu tố nhịn nhục và nhân từ với người khác như thế nào?

Lời Chúa trong 1 Cô-rinh-tô 13 dạy chúng ta các yếu tố của tình yêu. Trong phần đầu của câu 4, chúng ta thấy có hai yếu tố tích cực là “nhịn nhục”“nhân từ.” Nhịn nhục hay nhẫn nhục là chậm nóng giận; người sống trong tình yêu thương biết chờ đợi mà không nổi giận. Đây là khả năng kiềm chế mình trước những sự khiêu khích và châm chọc.

Một trong những người thù nghịch về chính kiến của ông Abraham Lincoln là ông Edwin M. Stanton. Ông Stanton gọi ông Lincoln là một “thằng hề hèn hạ xảo quyệt”“con đười ươi nguyên bản.” Ông nói: “Người ta đâu cần phải đi Phi châu mới xem được đười ươi, họ có thể tìm được con vật ấy cách dễ dàng tại Springfield, Illinois.” Ông Lincoln không hề đáp trả các lời nhục mạ đó, nhưng khi làm tổng thống, ông cần một bộ trưởng chiến tranh, và ông đã chọn ông Stanton. Khi những người bạn hỏi lý do, ông Lincoln trả lời: “Vì ông ấy là người tốt nhất.” Nhiều năm sau, Tổng thống Lincoln bị ám sát, ông Stanton nhìn vào quan tài và nói qua nước mắt: “Nằm đây là vị lãnh tụ vĩ đại nhất mà thế giới từng chứng kiến.” Sự nghịch thù của ông Stanton đã được cảm hóa bởi tinh thần nhẫn nhục, không trả thù của ông Lincoln. Tình yêu nhẫn nhục đã chinh phục được kẻ thù. Yếu tố nhịn nhục này của tình yêu có tính cách thụ động, nhưng chờ đợi cơ hội để bày tỏ tình yêu một cách năng động qua yếu tố thứ hai là sự nhân từ.

Người sống trong tình yêu đối đãi với nhau cách nhân từ. Nhẫn nhục đem lại đắc thắng trên sự ích kỷ, lười biếng, và tìm kiếm tiện nghi khoái lạc cho riêng mình. Người có lòng nhân từ không chỉ quan tâm đến người khác, mà còn hành động để đáp ứng các nhu cầu của họ. Tình yêu thụ động là nhẫn nhục, chậm nóng giận. Tình yêu năng động là nhân từ, sẵn sàng làm việc thiện lành.

Bạn áp dụng các yếu tố của tình yêu trong bài học này như thế nào trong cuộc sống?

Xin Chúa giúp con biết nhẫn nhục trong nghịch cảnh và sống nhân từ với mọi người vì Chúa đã nhân từ với con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top