Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2014

1 Giăng 4:7-21
Ở Trong Tình Yêu

“Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời và tình yêu thương có mối tương quan như thế nào? Chúa muốn bạn bày tỏ tình yêu với anh chị em mình ra sao? Ai yêu Đức Chúa Trời cũng phải yêu anh chị em mình, vậy bạn quyết tâm như thế nào để phục hồi và nuôi dưỡng tình yêu với người khác?

Đức Chúa Trời là tình yêu thương, đó là bản tính của Ngài (câu 8). Ngài đã tuôn tràn tình yêu của Ngài trên chúng ta qua Chúa Giê-xu Cơ Đốc để nhờ Ngài mà chúng ta được sống (câu 9-10). Chúa đã yêu chúng ta như thế và Ngài muốn chúng ta cũng yêu thương nhau như vậy.

Ai sống trong tình yêu thương là sống trong Đức Chúa Trời, và Ngài sống trong người ấy để ban sự vững tin, loại trừ sự sợ hãi, và khích lệ người ấy trở nên giống Đấng Cơ Đốc trong nếp sống yêu thương (2:6). Hai từ “tình yêu thương”“sự sống” được lặp lại nhiều lần trong phân đoạn này, cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời bảo đảm sự sống, và sự sống được bày tỏ trong tình yêu.

Vì chúng ta yêu thương nên chúng ta sống trong Đức Chúa Trời và Ngài trong chúng ta. Tình yêu thương khiến chúng ta trưởng thành trong tâm trí và hành vi cách trọn vẹn như Chúa đã định cho chúng ta. Sống trong tình thương của Chúa, chúng ta có được sự vững tâm trong ngày phán xét vì chúng ta đã sống giống như Chúa trong thế gian. Như Đấng Cơ Đốc đã cho chúng ta tình yêu thương của Ngài, thì chúng ta cũng phải bày tỏ tình yêu thương cho nhau trong thế giới mình đang sống. Khi chúng ta sống với nhau theo tình yêu của Chúa Giê-xu, chúng ta không còn phải lo sợ về sự đoán phạt sẽ xảy đến.

Khi sống yêu thương, chúng ta chứng minh rằng, chúng ta có tình yêu của Chúa để đem đến cho người khác, và chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời (câu 12-16). Nơi nào có Chúa, nơi đó có tình yêu. Nếu Chúa ngự trong một người, thì tình yêu thương ngự trong người đó, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và ngược lại, nếu tình yêu ngự trong chúng ta, chúng ta có Đức Chúa Trời ở với chúng ta (câu 12, 16).

Điều nào ngăn trở bạn ở trong tình yêu thương của Chúa? Bạn giải quyết thế nào?

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu Chúa và yêu người khác mỗi ngày càng nhiều hơn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top