Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2014

Ma-thi-ơ 22:34-40
Yêu Chúa, Yêu Người

“Đức Chúa Giê-xu đáp:‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi’” (câu 37, BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải kính yêu Đức Chúa Trời như thế nào? Mối liên hệ giữa yêu Chúa và yêu người ra sao? Cơ Đốc nhân phải làm gì để bày tỏ lòng yêu kính Chúa?

Sống yêu thương là sống trong tình yêu của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu thương chúng ta và phó Con Ngài làm sinh tế cứu chuộc chúng ta. Đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta sống yêu kính Chúa và yêu thương người.

Để trả lời câu hỏi của một người Do Thái về điều răn nào là lớn nhất, Chúa Giê-xu đã gom Phục Truyền 6:5 và Lê-vi Ký 19:18 thành một câu trả lời chú trọng đến tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và đối với con người. Chúa Giê-xu dạy điều răn thứ nhất và lớn nhất là “yêu kính Đức Chúa Trời.” Ở đây, Chúa Giê-xu còn dạy rằng, phải yêu Đức Chúa Trời “hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí,” nhưng trong Phúc Âm Mác 12:33 còn ghi thêm “hết sức lực” là từ ngữ được dùng trong Phục Truyền 6:5. Trọng tâm điều Chúa muốn dạy là: Chúng ta phải yêu Chúa với tất cả con người của mình và với tất cả những gì mình có.

Điều răn thứ hai đi kèm với điều răn thứ nhất là phải yêu thương người khác như chính mình. Đây là điều răn không thể thiếu, dù người này không hỏi điều răn nào lớn thứ nhì, nhưng Chúa Giê-xu đã đặt điều răn này chung trong câu trả lời của Ngài. Lý do là vì lòng yêu kính Đức Chúa Trời luôn được bày tỏ một cách thực tiễn qua các hành động yêu thương người.

Người nào thật sự yêu thương Đức Chúa Trời thì chắc chắc phải có tình yêu thương thực tế đối với anh chị em trong Chúa. Cách để chúng ta biết mình có lòng yêu kính Chúa hay không là xem chúng ta yêu thương anh chị em trong Hội Thánh như thế nào. Chúng ta yêu thương nhau vì chúng ta yêu kính Chúa.

Cách bạn yêu thương anh chị em trong Hội Thánh có bày tỏ lòng yeu kính Chúa của bạn đối với Ngài hay không?

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Xin Chúa giúp con biết yêu thương anh chị em con thật sự qua những hành động cụ thể.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top