Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2013

BeChanTrau

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2013

Hê-bơ-rơ 13:18-25
Hãy Cầu Nguyện cho Người Phục Vụ Chúa

“Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng mình có lương tâm trong sạch, và ước muốn sống cách đáng tôn kính trong mọi hoàn cảnh” (câu 18 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả yêu cầu các tín hữu Hê-bơ-rơ cầu nguyện cho ông về điều gì? Việc trung tín cầu nguyện sẽ góp phần gây dựng Hội Thánh như thế nào? Bạn thường cầu nguyện cho người phục vụ Chúa trong Hội Thánh địa phương của bạn như thế nào?

Đôi khi để nâng đỡ người khác, chúng ta thường nói: “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh/chị,” nhưng sau đó thì lại quên. Nếu đã nói như thế thì chúng ta nhớ giữ lời hứa. Không những “sẽ cầu nguyện” mà chúng ta nên “cầu nguyện ngay giờ nầy.” Có người nghĩ để khích lệ con dân Đức Chúa Trời cầu nguyện, các Hội Thánh nên để khẩu hiệu: “Chúng Ta Cầu Nguyện Ngay Bây Giờ.” Thật tuyệt vời nếu cả Hội Thánh sẽ cùng cầu nguyện sau khi thờ phượng chung và tiếp tục cầu nguyện suốt tuần bất kể chúng ta đi đâu, làm gì hoặc ở trong hoàn cảnh nào. Khi làm như thế đời sống của các Cơ Đốc nhân, gia đình và Hội Thánh sẽ khác trước biết bao.

Ở đây, tác giả xin độc giả cầu nguyện cho ông (câu 18). Ông cần được cầu nguyện vì:

Thứ nhất, để ông có lương tâm thanh sạch, và công bố Phúc Âm một cách hiệu quả. Ma quỷ luôn muốn hủy phá công việc của người phục vụ Chúa, chúng thường làm cho họ kiêu ngạo khi thành công, hoặc nản lòng khi thất bại hay gặp khó khăn. Lời cầu thay luôn nâng đỡ chức vụ của người phục vụ Chúa.

Thứ hai, để ông “ăn ở trọn lành trong mọi sự.” Hành động hay việc làm nói lên nhiều điều hơn lời nói. Vì thế sống ngay lành, ăn ở chân thật là một trong những cách làm chứng tốt cho Đấng Cơ Đốc. Người phục vụ Chúa đôi lúc dễ rơi vào tình trạng nói rất hay mà không làm theo những gì mình đã nói. Con dân Chúa cần cầu nguyện nhiều cho những người phục vụ Chúa trong Hội Thánh để họ luôn ăn ở tốt lành trong mọi hoàn cảnh.

Những nhà lãnh đạo Cơ Đốc không thể làm việc hiệu quả nếu không được sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của Hội Thánh địa phương. Bạn càng cầu nguyện cho họ một cách thực tiễn, thì họ càng đem nhiều lợi ích thuộc linh cho bạn và Hội Thánh bạn.

Bạn quyết định cầu nguyện cụ thể cho giáo sĩ, mục sư, truyền đạo và những nhân sự phục vụ trong Hội Thánh điều gì trong tuần nầy hay tháng nầy?

Tạ ơn Chúa, nhắc con: Các đầy tớ Ngài, các nhân sự phục vụ trong Hội Thánh đang cần sự cầu nguyện và hỗ trợ tích cực của con. Xin giúp con dành thì giờ thật sự cầu nguyện để nâng đỡ chức vụ của họ.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top