Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2013

Buom

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2013

1 Sa-mu-ên 30:16-31
Chia Phần Bằng Nhau

“Nhưng Ða-vít nói: “Anh em ơi, đừng làm như thế với những gì mà Ðức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta! Ngài đã gìn giữ chúng ta và phó vào tay chúng ta đám quân đã đến đánh chúng ta. Vậy, anh em nói thế ai nghe cho được? Phần của người ra trận và phần của người giữ đồ đạc phải bằng nhau; họ phải được chia phần như nhau” (câu 23, 24 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi ông Ða-vít trở về chỗ hai trăm người dừng lại nửa chừng, có rắc rối nào xảy ra? Ông Ða-vít giải quyết rắc rối này như thế nào? Vì sao nguyên tắc ông Ða-vít đề ra (câu 24) vẫn còn giá trị cho đến ngày nay? Bạn áp dụng bài học này thế nào trong sự phục vụ Chúa cũng như trong đời sống hằng ngày?

Khi ông Ða-vít truy đuổi quân du mục A-ma-léc, hai trăm người dừng lại nửa chừng vì kiệt sức. Họ ở lại phía sau để giữ một số đồ đạc và chờ ông quay trở lại (câu 9-10, 24). Sau khi thắng trận, trên đường trở về ông Ða-vít đi đến chỗ hai trăm người này. Nhưng “kẻ hung ác và côn đồ” trong những người theo ông Ða-vít phản đối việc chia chiến lợi phẩm cho những người không cùng họ ra trận. Ðể giải quyết sự việc, ông Ða-vít vừa lấy lời lẽ ôn tồn nói với họ, vừa kiên quyết thực hiện nguyên tắc mà ông đặt ra: Mọi người đều được chia phần bằng nhau; dù họ đã chiến đấu ngoài mặt trận hay giữ đồ (câu 24), mỗi người đã góp phần ý nghĩa vào chiến thắng, vì thế họ xứng đáng để được tưởng thưởng như nhau.

Nguyên tắc này vẫn còn giá trị cho mọi Cơ Ðốc nhân ngày nay. Một số người được kêu gọi ra “tiền tuyến” của cuộc chiến thuộc linh, số còn lại ở lại “hậu tuyến” để hỗ trợ những người ngoài tiền tuyến. Nhiều người khoe khoang vì mình đã “chiến đấu” cho công việc Chúa hơn những người khác; nhiều người so đo, ganh tị vì thấy người khác không “làm việc” giống mình… Thật ra, người ở tuyến trước không thể chiến đấu hiệu quả nếu không có sự giúp đỡ của người ở tuyến sau. Từ nguyên tắc này, Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh Hội Thánh giống như thân thể gồm nhiều chi thể, trong đó từng chi thể giữ vai trò khác nhau nhưng cần đến nhau (1 Cô-rinh-tô 12:12-17). Ðức Chúa Trời không khen thưởng cho từng chi thể, tức từng thành viên trong Hội Thánh, theo vai trò của họ, nhưng theo mức độ trung tín mà họ thực hiện vai trò đó.

Những tài vật mà họ thu được trong chiến thắng là được Ðức Chúa Trời ban cho vì thế họ phải phân chia công bằng theo ý muốn Ngài (câu 23). Chính Ðức Chúa Trời ban chiến thắng, vì thế không ai có quyền được nhiều hơn người khác. Mọi người phải được hưởng lợi như nhau. Ông Ða-vít cũng thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã che chở ông và người của ông khi trốn lánh Vua Sau-lơ, bằng cách gửi tặng phẩm đến cho họ. Việc làm khôn ngoan này tạo thuận lợi cho ông Ða-vít khi ông lên ngôi vua (câu 26-31). Về sau, những người này trở thành bạn hữu, trung thành với triều đại của Ða-vít.

Bạn giữ vai trò nào trong Hội Thánh và mức độ trung tín mà bạn thực hiện vai trò này như thế nào?

Xin Chúa giúp con hành xử công bằng và trung tín, hành động đúng đắn là chiến sĩ thập tự cũng là quản gia trung thành của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top