Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2013

LaXanh_01

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2013

1 Sa-mu-ên 30:1-15
Nguồn Lực Từ Ðức Chúa Trời

“Nhưng Ða-vít lấy lại được nghị lực nhờ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình” (câu 6 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít đang lâm vào hoàn cảnh nào? Sau khi than khóc, ông làm gì? Nguồn sức mới và sự hướng dẫn của ông Ða-vít đến từ đâu? Bạn có thói quen nào khi gặp khó khăn hay bị mất mát lớn? Làm sao để khi gặp khó khăn ta nghĩ ngay đến Chúa?

Sau khi được Ðức Chúa Trời giúp ông Ða-vít và những người theo ông không phải tham gia chiến trận với Ít-ra-ên và quay trở về Xiếc-lác, đến ngày thứ ba, khi về tới thì quân A-ma-léc đã lẻn vào tấn công thành, đốt phá nhà cửa, cướp hết tài sản và bắt vợ con của họ.

Khi ông Ða-vít và người của ông trở về, họ vô cùng đau buồn và thất vọng. Nhưng thay vì ngồi đó than khóc về sự mất mát, “Ða-vít lấy lại được nghị lực nhờ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình” (câu 6 BTTHÐ). Nói cách khác ông thức tỉnh và chổi dậy để nhờ cậy Ðức Chúa Trời hầu có được nguồn lực mới và sự hướng dẫn từ Ngài. Sau khi cầu hỏi ý Ðức Chúa Trời, ông nói với những người theo ông truy đuổi kẻ thù. Họ đã được Ðức Chúa Trời giúp lấy lại tất cả những gì đã mất và gia đình họ được đoàn tụ. Ðức Chúa Trời không thể giúp nếu ông Ða-vít không lấy lại nghị lực và đứng dậy để chiến đấu.

Chúng ta có thói quen thụ động, chờ Ðức Chúa Trời thay đổi hoàn cảnh của mình. Nhưng Ðức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải can đảm đứng lên đối diện với nghịch cảnh. Khi chúng ta thực hiện phần của mình. Ngài sẽ thay đổi nhiều điều và hành động một cách siêu nhiên trong cuộc đời của chúng ta. Có thể một số người trong chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đen tối và đang mất mát nhiều điều. Có thể ai đó đã lừa dối, lợi dụng, xử tệ với chúng ta. Những điều này dễ khiến chúng ta than vãn và suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta cần thay đổi thái độ và suy nghĩ. Khi đối diện với nghịch cảnh, đừng khóc như con trẻ, đừng trở thành người than vãn, lằm bằm, than thân trách phận. Hãy chổi dậy, lấy lại can đảm từ sức mạnh của Chúa để đối diện với nghịch cảnh. Hãy nuôi dưỡng tâm lý chiến thắng, quyết tâm nhờ cậy Ðức Chúa Trời và bước tới để Ngài hành động qua chúng ta .

Bạn nhờ cậy nguồn lực nào khi rơi vào những hoàn cảnh đen tối trong đời?

Lạy Chúa, xin dẫn con trong các lối của Ngài và giúp con luôn tìm cầu Ngài để nhận được sức mạnh và sự hướng dẫn từ Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top