Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2013

Sunrise

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2013

Ê-phê-sô 5:6-14
Tâm Trí Được Chiếu Sáng

 “Vì trước kia anh chị em tối tăm, nhưng hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy sống như con cái ánh sáng” (câu 8 BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự nguy hiểm nào vẫn đang tấn công trên con dân Chúa (câu 6-7)? Chúa kêu gọi chúng ta có những phản ứng hay thái độ nào rõ rệt (câu 8-11, 14)? Có cơ hội nào cho những người đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa hôm nay không?

Trong Chúa, chúng ta là ánh sáng. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải là những Cơ Đốc nhân phi thường, Ngài luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải là những Cơ Đốc nhân thật cho Ngài. Chúa không đồng ý hay cho phép những người đã thuộc về Ngài sống thỏa hiệp với quan điểm đạo đức rỗng tuếch của thế gian, đó là một tình trạng nguy hiểm. Đức Chúa Trời cứu một người dù người đó không hề xứng đáng cho Ngài, nhưng Chúa không muốn người đã được cứu cứ tiếp tục sống theo lối sống bất xứng ngày trước nữa. “Hãy sống như con cái ánh sáng,” đó là mệnh lệnh của Chúa.

Những giá trị Chúa đem lại qua đời sống một người thuộc về Chúa là tốt đẹp, công chính và chân thật. Chúng phản ánh vẻ đẹp của chính Chúa, và cũng là tiêu chuẩn trọn vẹn của Ngài. Người thuộc về Chúa có thể chưa quen với nếp sống mới nầy, nhưng cần được thử nghiệm, cần phải thực tập và cố gắng. Gốc nho thật không thể sinh những trái nho hoang.

Tâm trí đã được Chúa soi sáng sẽ giúp chúng ta nhìn rõ ràng, phân biệt được những điều thuộc về Chúa và xa lánh những điều thuộc về bóng tối tội lỗi. Mệnh lệnh Chúa dạy: “Đừng tham dự vào những việc vô ích tối tăm.” Người làm công việc tối tăm chắc chắn sẽ bị Chúa xét xử trước ánh sáng công chính của Ngài. Họ không thể tránh khỏi hình phạt nghiêm minh, người đồng lõa cũng không tránh được số phận mình, cho nên Chúa không muốn người thuộc về Ngài gánh chung hậu quả đó. Người mặc tâm trí của Chúa phải có một phản ứng dứt khoát rõ rệt trước những quan điểm tội lỗi. Dù việc làm của người ta trong nơi kín giấu, không ai biết, nhưng Chúa phán: “Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi ánh sáng; mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà” (Lu-ca 12:3). Không tội lỗi nào giấu được trước mắt Chúa.

Chúa kêu gọi người thuộc về Ngài: “Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Cơ Đốc sẽ chiếu sáng ngươi” (câu 14). Một người đang ngủ còn có khả năng vùng dậy, có cơ hội để đứng lên. Một Cơ Đốc nhân đã chết thì không đứng lên được, nhưng nếu đang ngủ thì vẫn có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa, vẫn còn cơ hội để Chúa chiếu sáng trở lại trên người ấy. Đây là tình trạng chung của nhiều Hội Thánh mà Chúa trách: “Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết” (Khải Huyền 3:1), nhưng Chúa cũng khuyên: “Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết… Hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào Ta đến bắt ngươi thình lình” (Khải Huyền 3:2-3). Ai có tai để nghe được những lời kêu gọi đó? Chung quanh bạn có nhiều người chết về tâm linh; nhưng bạn chỉ ngủ. Hãy “thức dậy” ngay hôm nay. Chúa sẽ chiếu sáng vào tâm trí bạn để bạn đi trong ánh sáng đó.

Bạn có phải là con của sự sáng? Bạn đang ngủ hay đã chết? Nếu còn cơ hội để Chúa chiếu sáng trên cuộc đời bạn, hôm nay bạn đáp ứng thế nào?

Lạy Chúa, vì mục đích đời đời mà Ngài đã chọn và lập con, xin giúp con giữ đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top