Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2013

ThoiGian

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2013

1 Sa-mu-ên 29:1-11
Ðức Chúa Trời Hành Ðộng

“Như vậy, Ða-vít và các thuộc hạ dậy sớm để ra đi lúc trời vừa sáng và trở về đất Phi-li-tin. Còn quân Phi-li-tin thì kéo lên Gít-rê-ên” (câu 11 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Phi-li-tin nhóm hợp lại để làm gì? Vì sao các tướng lãnh Phi-li-tin nổi giận với Vua A-kích và đuổi ông Ða-vít về Xiếc-lác? Ông Ða-vít và người của ông ở trong tình cảnh khó xử nào? Ðức Chúa Trời đã hành động để đem họ ra khỏi hoàn cảnh khó xử này như thế nào? Bạn sẽ làm gì khi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan?

Các nhà lãnh đạo của các thành phố lớn ở Phi-li-tin hợp lại với nhau cho thấy cuộc chiến với người Ít-ra-ên vô cùng quan trọng đối với họ. Toàn bộ quân lực của người Phi-li-tin được huy động. Ðể chuẩn bị ra trận, từng tướng lãnh duyệt binh hay xem xét lại lực lượng của họ (câu 1, 2). Khi nhìn thấy ông Ða-vít và người của ông ở cuối đoàn quân, và gần vua Phi-li-tin, họ đã hỏi hợp lý: “Những người Hê-bơ-rơ đó là ai?” (câu 3). Họ thật sự lo ngại và tiếp tục tra vấn về những người Hê-bơ-rơ này.

Khi biết rõ danh tiếng của ông Ða-vít, các tướng lãnh đồng thanh phản đối và buộc Vua A-kích đuổi ông Ða-vít vì sợ ông trở mặt (câu 4). Dù Vua A-kích tin cậy ông Ða-vít, nhưng lực lượng của ông Ða-vít phải trở về Xiếc-lác xứ Phi-li-tin. Ông Ða-vít bị người Phi-li-tin gạt phăng ra khỏi đoàn quân của họ khiến ông không thuộc về nơi nào; ông là người không có đất sống, ông không phải là người của Ít-ra-ên, cũng không phải là người của Phi-li-tin.

Về phía ông Ða-vít, nếu ông không có cơ hội trở về Xiếc-lác, ông và người của ông sẽ làm gì khi người Phi-li-tin và người Ít-ra-ên giao chiến với nhau? Nếu ông không theo phò quân Phi-li-tin chắc chắn người Phi-li-tin nghi ngờ ông và không còn chỗ dung thân trên đất nước họ, chưa kể là tính mạng của ông và những người theo ông sẽ gặp nguy hiểm. Nếu theo họ, dù ở cuối đoàn quân, thì có nghĩa là ông chống lại dân tộc ông. Ðiều này khiến ông rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Câu chuyện này cho thấy Ðức Chúa Trời đã hành động để gỡ ông Ða-vít ra khỏi hoàn cảnh khó xử, được trở về nhà, không phải giao chiến với anh em mình mà vẫn giữ được lòng tin của Vua A-kích.

Là Cơ Ðốc nhân gần gũi với Ðức Chúa Trời, khi nhìn lại những việc đã xảy ra trong cuộc đời, chúng ta thấy Ðức Chúa Trời hành động trong những việc bình thường mà lúc đó chúng ta không nhận biết, ngay cả sử dụng những người không thích hoặc không tin cậy chúng ta để đem chúng ta ra khỏi hoàn cảnh khó xử và hoàn thành ý muốn của Ngài trên đời sống mình.

Nhìn lại quá khứ, những việc nào mà giờ đây bạn mới nhận biết Chúa cho phép xảy ra để giúp ích cho bạn?

Lạy Chúa, con tin rằng Ngài đang hành động để giúp con trong mọi hoàn cảnh và để hoàn thành ý muốn của Ngài trên đời sống con cũng như trên hết thảy những người thuộc về Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top