Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2013

HoaTrang_10

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2013

Ê-phê-sô 5:3-5
Tâm Trí Thanh Khiết

 “Vấn đề gian dâm, mọi thứ ô uế và tham lam, anh chị em phải tránh, dù chỉ nói đến thôi, như thế mới xứng đáng là thánh đồ” (câu 3 BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh nầy Sứ đồ Phao-lô có những lời khuyên tích cực nào? Điều gì phải tránh? Tại sao? Theo bạn, những điều Sứ đồ Phao-lô lưu tâm có lỗi thời không? Tại sao chúng ta cần phải có lối sống khác biệt mọi người chung quanh? Điều gì thúc đẩy chúng ta vừa muốn vừa làm những điều đó?

Thế giới thời ông Nô-ê đã trở nên bại hoại đến nỗi Đức Chúa Trời phải dùng cơn nước lụt lớn chưa hề có để tiêu diệt toàn thể loài người, trừ tám người của gia đình ông Nô-ê, để tái sinh một thế giới mới. Nhưng hạt giống tội lỗi ăn sâu trong tim óc nhân loại, nên trong đời ông Nô-ê thể nào thì nhân loại ngày nay vẫn cùng một tâm tính ấy, người ta vẫn cứ ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày nước lụt xảy ra, lùa đi tất cả (Lu-ca 17:26-27). Mức độ phạm tội ngày nay còn tệ hại hơn thời kỳ của ông Nô-ê, hay ông Lót. Những phim ảnh đồi trụy khắp nơi, mạng lưới điện toán tội lỗi tự do, những nạn lạm dụng tình dục trẻ em, bán con làm gái mãi dâm, bán trinh tiết bản thân, quan hệ loạn luân, bỏ tình nghĩa chung thủy với vợ hoặc chồng… vẫn tiếp tục xảy ra từng ngày trên mọi quốc gia. Trước tình trạng đó, Lời Chúa như tiếng búa gõ mạnh, như tiếng chuông vang dội, đánh thức sự lưu ý cần thiết và quan trọng trong nếp sống biệt riêng của người Cơ Đốc: Phải trang bị cho mình một tâm trí thanh khiết.

Tâm trí thanh khiết buộc con dân Chúa phải tránh mọi hoạt động có tính cách gian dâm, ô uế, hoặc tham lam vì đời sống mình đã được biệt riêng cho Chúa (câu 3). Không những hành động dính líu vào tội lỗi mà cả trên lời nói, những mẫu chuyện để tìm sự khoái lạc thú vị theo cách đó cũng không được. Đó là một đòi hỏi chính đáng của Chúa mà con dân Ngài không thể bỏ qua hoặc khinh thường. Tất cả những hình thái phạm tội đó bị Đức Chúa Trời kể là trọng tội như thờ hình tượng vậy (câu 5). Lời Chúa tuyên bố: “Mọi kẻ gian dâm, ô uế hoặc tham lam, vì tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Chúa Cứu Thế và của Đức Chúa Trời” (câu 5). Ngày nay, nhiều tín hữu vẫn giữ lối sống tội lỗi như vậy, và vẫn cứ sinh hoạt trong Hội Thánh! Họ không được ấn chứng mình thuộc về Chúa và chẳng hề được dự phần trong vương quốc Chúa.

Về ngôn từ trong sinh hoạt hàng ngày, tâm trí thanh khiết đòi hỏi người Cơ Đốc phải cẩn thận về mọi lời mình nói. Những chuyện vui tục tỉu, tầm phào, những giễu cợt bẩn thỉu không được nói đến (câu 4). Chúa Giê-xu cảnh cáo thẳng thắn: “Vả, Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói” (Ma-thi-ơ 12:36). Sự phán xét của Chúa bắt đầu từ những người thuộc về Ngài (1 Phi-e-rơ 4:17). Cho nên Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng: Hãy dùng môi miệng và ngôn ngữ Chúa cho chúng ta để chúc tụng cảm tạ Chúa thì hơn.

Bạn có từng bị rơi vào những sai phạm trên không? Theo bạn, có lý do hợp lý nào biện hộ cho những việc chúng ta làm không? Bạn cần thay đổi điều gì để đời sống mình thánh khiết hơn?

Lạy Chúa, chính Ngài biết lòng loài người là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa. Xin Chúa dựng nên trong con tấm lòng trong sạch, và làm mới lại trong con tâm linh chân chính.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top