Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2013

LaXanh_05

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2013

3 Giăng 1-8
Thịnh Vượng trong Mọi Sự

“Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cầu nguyện cho ông Gai-út được thịnh vượng trong những điều gì? Tại sao? Thịnh vượng về phần linh hồn có nghĩa gì? Chúa quan tâm đến phần nào trong đời sống chúng ta? Chúng ta quan tâm đến phần nào trong đời sống của chính mình? Bạn học được gì qua bài học này?

Sứ đồ Giăng quan tâm đến sức khoœe thân thể caœ sức khoœe tâm linh của ông Gai-út, ông cầu nguyện cho cả hai nhu cầu này. Ðiều này trái ngược với lời dạy của tà giáo phổ biến thời bấy giờ, chủ trương tách rời tinh thần và vật chất nên họ xem thường phần thân thể. Ngày nay, nhiều người vẫn còn rơi vào cách suy nghĩ này, hoặc thờ ơ, sao nhãng chăm sóc thân thể và sức khoœe, hoặc sống buông thả, lao mình vào những ham muốn, dục vọng tội lỗi của xác thịt, vì họ cho rằng chỉ có linh hồn là quan trọng.

Khỏe mạnh về phần xác và thịnh vượng về linh hồn là nói đến đời sống vững mạnh. Chúa quan tâm đến cả phần thân thể lẫn tâm linh của chúng ta. Là Cơ Ðốc nhân có trách nhiệm, chúng ta phải quan tâm đến những nhu cầu thể chất của mình nhưng không nuông chiều chính mình; phải có đời sống quân bình, kỷ luật hầu có thân thể khoœe mạnh để phục vụ Chúa tốt hơn. Ðồng thời, chúng ta cũng phải chăm sóc phần sức khoœe tâm linh: Phải tự nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa mỗi ngày, và tập tành sự tin kính (1 Ti-mô-theâ 4:6, 7). Ðời sống thuộc thể và thuộc linh khoœe mạnh là một đời sống hạnh phúc và tôn cao Danh Chúa.

Bạn đang lo nhiều cho sức khỏe thân thể hay tâm linh của bạn? Làm sao để có đời sống quân bình và kỷ luật?

Lạy Chúa, xin ban cho con một thân thể khoœe mạnh, tinh thần minh mẫn mà tự do phục vụ Ngài, và cho con có một sức khoœe tâm linh vững mạnh, được nuôi dưỡng bằng chính Lời của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top