Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2013

thuyenchai

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2013

Thi Thiên 68:24-35
Muôn Dân Thờ Phượng Chúa

 “Hỡi các vương quốc trên đất, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời! Hãy hát lên, ngợi ca Chúa thánh” (câu 32 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả miêu tả cảnh thờ phượng Chúa của người Ít-ra-ên thế nào? Ông tiếp tục nói đến đối tượng nào dự phần trong sự thờ phượng? Sự góp phần của họ nói lên điều gì trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời? Bạn cảm nhận thế nào mỗi khi được dự phần thờ phượng với Hội Thánh? Bài học hôm nay giúp bạn có những thay đổi nào trong cách mình thờ phượng với hội chúng và cách sống hằng ngày?

Câu 24 mở ra khung cảnh thờ phượng Đức Chúa Trời của hội chúng Ít-ra-ên, bắt đầu với đoàn diễu hành, theo thứ tự bao gồm những người ca hát, người đánh trống cơm, và người đánh đàn (câu 25). Dù câu 27 chỉ liệt kê 4 bộ tộc Ít-ra-ên trong đoàn diễu hành, nhưng câu 26 cho thấy cả hội chúng Ít-ra-ên cùng nhau chúc tụng Đức Chúa Trời, Đấng ban sức mạnh và quyền năng cho họ (câu 28, 35). Qua việc dự phần trong sự thờ phượng của người Ít-ra-ên, từ câu 29 đến hết phân đoạn, khung cảnh thờ phượng mở rộng cho các Dân Ngoại. Từ khắp nơi, người ta sẽ đến với người Ít-ra-ên cùng thờ phượng Đức Chúa Trời (câu 29). Đến một ngày, khi “Chúa đánh tan các dân tộc hiếu chiến,” được ví như những thú vật hung hãn (câu 30), thì họ cũng như các Dân Ngoại khác sẽ quy phục, đến với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Các dân như Ai Cập và Ê-thi-ô-bi sẽ nhận biết Đức Chúa Trời (câu 31).

Phần cuối của Thi Thiên nầy là cao điểm của hợp tấu tôn vinh Đức Chúa Trời, thúc giục mọi quốc gia trên thế giới “hát lên, ngợi ca Chúa Thánh!” (câu 32). Sự tôn ngợi chúc tụng Chúa phải nói lên quyền năng và vẻ uy nghiêm của Ngài trên Ít-ra-ên (câu 34). Các nước cần nhận biết vai trò của Ít-ra-ên là phương tiện để ơn phước Đức Chúa Trời đến với mọi dân tộc. Qua đó, Đức Chúa Trời bày tỏ sự uy nghiêm Ngài.

Người Ít-ra-ên tôn ngợi Đức Chúa Trời với lòng biết ơn vì đặc ân lớn lao được làm phương tiện để ơn phước Chúa đến với toàn thế giới. Ngày nay, tín hữu trên khắp năm châu ca ngợi Chúa vì sự thành tín với lời hứa của Ngài, để mọi dân trên đất được đến với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Mỗi tín hữu cũng biết ơn Chúa vì đặc ân được làm phương tiện để ơn phước Chúa tiếp tục đến với những người chưa biết đến Danh Ngài.

Hãy dành thời gian suy ngẫm giá trị của sự thờ phượng mà Chúa cho bạn được dự phần. Hãy dâng lên Chúa lòng biết ơn và kết ước mới, để sự thờ phượng trở nên phương tiện hiệu quả hơn, và để ơn phước Chúa được truyền đến nhiều người hơn qua bạn.

 Cảm tạ Chúa vì đặc ân được thờ phượng Ngài. Xin giúp con thờ phượng Chúa bằng tấm lòng biết ơn và tôn vinh Ngài. Xin cho qua đời sống con, ơn phước Chúa đến với nhiều người.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top