Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2013

vine

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2013

Ê-phê-sô 4:17-24
Mặc Lấy Tâm Trí Mới

 “Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em” (câu 23 BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu lên những biểu hiện nào của người sống bằng tâm trí bị bản chất tội lỗi chi phối? Bạn nhận biết những điều đó có trong mình trước đây không? Cách giải quyết tốt nhất cho chúng ta là gì?

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh anh chị em trong Chúa phải sống với tâm trí mới. Sự cứu rỗi bắt đầu từ ăn năn, tức thay đổi tâm trí, ý tưởng. Ông đưa ra những nhận xét và lời khuyên thực tế cho các tín hữu tại Ê-phê-sô khi họ đã nhận được tình yêu của Chúa, biết Chúa là ai, biết được mối quan hệ giữa mình với Chúa ra sao, và biết đặc quyền làm con dân Chúa là phước hạnh thể nào. Ông khuyên nhắc họ với cả tấm lòng khẩn khoản, tha thiết, mong ân sủng nầy của Chúa ban cho không bị bỏ quên chỉ vì người tin kém hiểu biết. Sứ đồ Phao-lô nêu rõ sự khác biệt giữa một người tin Chúa với một người không tin; một người trước chưa thuộc về Chúa nhưng nay đã thuộc về Ngài. Ông muốn giải thích giá trị của một tâm trí mới mẻ trong Chúa là cần thiết và quan trọng dường nào.

Người mang tâm trí cũ là người có nhiều tư tưởng nhưng là tư tưởng hư không (câu 17). Hư không, không phải là không có giá trị, nhưng là không có giá trị vĩnh cửu, và nhất là không có giá trị để làm thay đổi số phận đời mình trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét. Người mang tâm trí cũ là người nghĩ rằng trí khôn làm cho đời sống mình trở nên tốt hơn, nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó chỉ là loại trí khôn tăm tối; nghĩa là đem trí khôn đó so với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì khác một trời một vực, vì sự khôn ngoan của loài người chỉ là dại dột trước mặt Chúa (1 Cô-rinh-tô 3:19).

Người mang tâm trí cũ biết vận dụng suy nghĩ cho cuộc sống tạm bợ nhưng không hề biết đến sự sống đời đời và tìm ra giải đáp làm sao có được điều đó. Người mang tâm trí cũ bị thúc đẩy theo thói quen trụy lạc, thích làm những điều theo đòi hỏi của bản chất tội lỗi và xui giục của tâm trí tối tăm, bại hoại mà không nhận biết mình trở nên ô uế vì nó. Những người nầy xa hẳn sự sống của Đức Chúa Trời.

Vì thế, ông Phao-lô khuyên bảo khi một người đến với Chúa, điều đầu tiên cần phải làm là để Chúa thay đổi ngay từ trong tư duy của mình (câu 23). Tư duy cũ bị thối nát vì bản chất tội lỗi, và bị thống trị bởi quyền lực tăm tối của ma quỷ. Chúa sẽ giúp vứt bỏ nó rồi mới mặc lấy người mới là người có nếp sống giống Chúa, được sáng tạo trong công chính và thánh khiết và bắt đầu cho một nếp sống mới có ý nghĩa (câu 24). Đây là việc làm bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, và cũng là đặc quyền mà chỉ những người học theo Chúa, tin cậy Chúa, yêu kính Chúa mới có được. Những phẩm hạnh đúng theo chân lý đã thể hiện trong cuộc đời Chúa Giê-xu thể nào cũng sẽ tái thể hiện trong đời sống người trao phó đời mình cho Chúa thể ấy.

Bạn đã kinh nghiệm mặc lấy một tâm trí mới chưa? Nếu nhìn lại đời mình đã nhiều lần sống vật vả, khốn khổ trong tư dục xác thịt tội lỗi, bạn có quyết định nào hôm nay để được thay đổi?

“Biến đổi hết mọi điều, thân hồn nay được trắng trong khi Giê-xu ngự vào cõi lòng.” Lạy Chúa Giê-xu kính yêu, xin Ngài làm điều kỳ diệu đó trong con hôm nay.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top