Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2013

ong

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2013

Lu-ca 2:52
Sự Giàu Có của Ðấng Cơ Ðốc

“Ðức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Ðức Chúa Trời và người ta” (câu 52 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ðấng Cơ Ðốc giàu có về những phương diện nào? Bạn muốn giống Ngài về phương diện nào? Làm sao để chúng ta có được sự sung mãn này? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào qua bài học này?

Sự giàu có, phong phú, sung mãn trong đời sống Chúa Giê-xu Cơ Ðốc không sao kể xiết. Chỉ qua một câu ngắn (2:52), Bác sĩ Lu-ca đã cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời về sự sung mãn (giàu có) của Ðấng Cơ Ðốc như sau:

 1. Khôn ngoan càng thêm: 1 Các Vua 4:29-34 nói đến một người khôn ngoan nhất thiên hạ tên là Vua Sa-lô-môn như sau: “Tất cả các vua trên thế giới nghe nói về sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn đều sai sứ đến triều kiến” (câu 34 BTTHÐ). Nhưng Lu-ca 11:31 cho biết có một vị Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, cao trọng hơn Vua Sa-lô-môn – đó là Ðấng Cơ Ðốc. Từ xưa đến nay không ai có thể bắt bẻ Ngài dù lời nói hay hành động (Ma-thi-ơ 22:23-33; 46). Không một lời nào của Ngài bị cho là sai lầm vì Ngài là Ðức Chúa Trời làm người (Ma-thi-ơ 1:23). Ngài là nguồn của sự khôn ngoan.

Chúng ta đều ước muốn được khôn ngoan, nhưng làm sao để được sự khôn ngoan của Ngài? Ông Gia-cơ khuyên hãy cầu xin thì Chúa sẽ ban cho. Ngài sẵn sàng ban cho con cái Ngài một cách dư dật: “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Ðức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Ðức Chúa Trời là Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó” (Gia-cơ 1:5-6).

2. Thân hình càng lớn: Kinh Thánh không nói thêm về thân hình của Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta thấy được sức lực của Ngài qua sự kiện: Chúa kiêng ăn 40 ngày đêm. Không phải ai cũng có thể kiêng ăn trong thời gian dài như Chúa mà không bị kiệt sức. Phải có sức khoẻ tốt mới có thể chịu đựng như Ngài. Chúng ta cũng đừng quên rằng Chúa cũng mang thân xác con người như chúng ta, nhưng Chúa có một thân thể khoẻ mạnh.

3. Càng đẹp lòng Ðức Chúa Trời: Lần thứ nhất khi Chúa chịu phép báp-tem, có tiếng từ trời phán: “Ðây là Con Ta, Con mà Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta hoàn toàn” (Ma-thi-ơ 3:17 NIV-VPNS). Lần thứ hai trên núi hóa hình cũng tiếng từ trời phán: “Ðây là Con Ta, Con mà Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta hoàn toàn, hãy nghe lời Con ấy” (Ma-thi-ơ 17:5). Kinh Thánh không hề ghi lại có người nào được Ðức Chúa Trời phán những lời như thế, dù cũng có những thánh đồ sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

4. Ðẹp lòng người ta: Chúa Giê-xu luôn được đông đảo dân chúng đi theo để nghe Ngài giảng dạy và làm phép lạ. Sau đó, dân chúng đòi giết Ngài, nhưng đó là do các thầy tế lễ và người Pha-ri-si xúi giục. Họ nhất thời hùa theo kẻ xấu rồi sau đó những người được dự bị cho sự cứu rỗi đều đến với Ngài. Ngày nay hàng tỉ người đã thuộc về Ngài.

Bạn có ước ao mỗi ngày mình được giàu có như Ðấng Cơ Ðốc, tức được khôn ngoan càng hơn, khoẻ mạnh càng hơn, sống đẹp lòng Chúa và người ta càng hơn hay không? Ðược làm con cái yêu dấu của Chúa là một đặc ân và phước hạnh của mỗi người trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu của Ngài. Hãy nhìn lại chính mình, xin Chúa giúp điều chỉnh những khiếm khuyết trong chúng ta, hầu cho chúng ta có một đời sống đẹp ý Ngài và cũng đẹp lòng mọi người, để qua đó danh Chúa được tôn cao và nước Chúa mau đến.

Lạy Chúa, xin cho con được giàu có, phong phú, sung mãn giống như Ngài. Xin ban sự sống của Ngài cho con, sống trong con và giúp con sống đẹp lòng Chúa hơn và cũng đẹp lòng người.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top