Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2013

VCV

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2013

Ê-phê-sô 4:11-16
Tâm Trí Trưởng Thành

 “Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết, bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ” (câu 14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đời sống Cơ Đốc bắt đầu thế nào? Phải lớn lên ra sao? Đức Chúa Trời dùng những phương tiện nào để giúp cho đời sống tâm linh phát triển? Đời sống tâm linh bạn trưởng thành như thế nào sau những tháng năm theo Chúa?

Tâm trí chúng ta phải được trưởng thành. Bắt đầu mỗi đời sống Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời biến đổi người ấy từ một tội nhân trở nên một con trẻ trước mặt Ngài (Mác 10:15), tiếp theo là mệnh lệnh phải được lớn lên (câu 14). Lớn lên là quy luật Tạo Hóa ban cho trong quy trình phát triển của một vật sống, hễ có sự sống thì phải có phát triển, nếu không thì sẽ chết, không bao giờ cứ ở mãi trong tình trạng như thế. Một cái trứng gà hoặc nở ra con gà, hoặc bị ung thối. Một hạt lúa mì được gieo trồng hoặc lớn lên, hoặc là chết. Lãnh vực tâm linh của một người tin Chúa cũng như vậy.

Để tâm trí của chúng ta lớn lên, trở nên người trưởng thành, hợp nhất trong đức tin, mang lấy vóc dáng trọn vẹn của Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều kiện cho chúng ta:

Thứ nhất, phải “ăn nuốt” Lời Chúa qua những chức vụ: sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng Tin Lành, mục sư, giáo sư… (câu 11) nuôi dạy chúng ta. Như một em bé mới sinh cần sữa mẹ để lớn lên thể nào thì các chức dịch ấy là phương tiện Chúa dùng, lấy Lời Chúa làm sữa thiêng liêng bổ dưỡng (1 Phi-e-rơ 2:2) để nuôi đời sống người Cơ Đốc lớn lên trong Chúa. Họ như những vú em săn sóc đời sống tín hữu ngày càng phát triển sao cho giống như hình ảnh của Chúa Cứu Thế. Nếu tín hữu không chịu học hỏi mà chỉ muốn được chiều chuộng, dỗ dành, làm trẻ con mãi, họ sẽ bị những đạo lý sai lạc của trần gian tấn công, những thủ đoạn lường gạt của ma quỷ như sóng đánh vào làm đức tin lung lạc.

Thứ nhì, phải liên kết với các anh chị em khác trong tình yêu của Chúa. Chúa dùng tình yêu thương (câu 15), là bản chất sự sống của Chúa đặt vào trong khiến chúng ta hoạt động cách chân thật. Một em bé được nuôi dưỡng, còn phải có những hoạt động như quơ tay, quơ chân cần thiết cho cơ thể phát triển, con trẻ nào không hoạt động là nó đang bệnh. Tình thương của Đức Chúa Trời giúp chúng ta thực tập với nhau những hoạt động đúng một cách nhịp nhàng, đều đặn, cần thiết cho sự phát triển tâm linh. Cần nhớ: Chúa là đầu, nên mọi chi thể phải làm theo sự hướng dẫn từ Chúa.

Thứ ba, Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào tổ chức Hội Thánh Ngài để giúp toàn thân tăng trưởng. Mỗi người ở giữa Hội Thánh địa phương của mình giống như một chi thể đang ở trong thân, họ chỉ làm phận sự mình, nhưng chính Đức Chúa Trời kết hợp giữa người nầy với người kia, như “toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ, khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương” (câu 16). Đời sống tâm linh phát triển đúng, Hội Thánh tăng trưởng mạnh; Hội Thánh càng tăng trưởng, tín hữu càng giống Chúa Cứu Thế.

Hiện tại đời sống tâm linh của bạn ra sao? Thái độ của bạn với Hội Thánh mình như thế nào? Bạn tự đánh giá mình sau những năm theo Chúa có phát triển không, tâm trí đã trưởng thành chưa?

Lạy Chúa, con người chỉ là người trồng, người tưới, chẳng ra gì, duy chỉ Ngài là Đấng làm cho lớn lên mới đáng được tôn trọng. Xin làm cho con lớn lên và trở nên giống như Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top