Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2013

NuiSong

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2013

Ê-sai 26:3-4
Nơi Tâm Trí Nương Dựa

 “Người nào để tâm trí mình nương dựa nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Điểm tựa giá trị nhất cho tâm trí mình là gì? Tâm trí nương dựa Chúa ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn ra sao? Cần nương dựa tâm trí mình nơi Chúa đến khi nào?

Chúng ta sẽ có tâm trí kiên định – bình an trọn vẹn, khi tin cậy vào Chúa. Khi đối diện với nan đề nào đó trong cuộc sống, tư tưởng con người dễ bị dẫn dụ suy nghĩ mông lung, hoặc trở thành tản mạn, nhưng người quyết định “để trí mình,” tức là đưa tư tưởng, suy nghĩ vào khuôn khổ, là định hướng cho tư tưởng của mình. Điểm yên nghỉ, hay nương dựa tốt nhất cho tư tưởng như Tiên tri Ê-sai giới thiệu – Đức Giê-hô-va – tại đó chúng ta nhận được sự bình an.

Chúng ta phải tin cậy nơi Chúa đời đời vì Ngài là vầng đá muôn đời. Sống giữa thế giới bất an, ngày nay nhiều người cố gắng tìm sự bình an mà không được vì tìm không đúng chỗ, nương cậy vào những điểm tựa không chắc chắn, không hiểu nguồn gốc của bình an thật. Nhưng người để trí mình nương dựa nơi Chúa sẽ nhận được sự bình an thật. Gọi là thật vì được ban cho từ Đấng Chân Thật; chính là Đấng nắm quyền tể trị trên mọi nơi, mọi thời điểm, mọi tình huống; Ngài ban sự bình an thì không gì phá vỡ được, vì là sự bình an của Ngài. Đây là sự bình an trọn vẹn (Bản Truyền Thống), sự bình an hoàn toàn (Bản Dịch Mới), sự an ninh tuyệt đối (Bản Hiện Đại), sự bình an từ bên trong, sự bình an mà Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Vài năm trước đây, một giáo sư của một đại học nổi tiếng tại Mỹ đã nghiên cứu về những điều làm con người lo lắng; ông đi đến kết luận: 40% những điều lo lắng không bao giờ xảy ra; 30% là những điều thuộc quá khứ, không thể sửa đổi; 12% lo lắng không cần thiết, không ích lợi cho sức khỏe mình; 10% cho những vấn đề vụn vặt không quan trọng trong đời sống; chỉ có 8% lo lắng có vẻ hợp lý. Có nghĩa con người đã phí công hao sức đến 92% những điều không giá trị. Tuy nhiên, khi Kinh Thánh dạy chúng ta nương tựa tâm trí mình nơi Chúa để được bình an thì sự bình an đó trọn vẹn, tuyệt đối, nghĩa là người để tâm trí nương cậy Chúa thì không lo lắng. Cuộc sống hoàn toàn không còn lo lắng thì khác nào sống trên thiên đàng!

Tiên tri Ê-sai khẳng định người nào nương dựa tâm trí mình nơi Đức Giê-hô-va thì đó là nơi dựa nương đến đời đời, vượt trổi hơn mọi điểm tựa khác trên trần gian vì Ngài là Vầng Đá không thay đổi, vững bền trải qua bao thế đại; cho nên không gì lay chuyển cuộc sống của người chọn đặt trí mình nương dựa vào Chúa.

Điểm tựa cho bạn trong cuộc sống hiện tại là gì? Tiền bạc, danh vọng, quyền thế, khoa học kỹ thuật… có làm bạn thấy bình an thật không? Sự bình an như thế kéo dài được bao lâu? Nếu hiểu Lời Chúa dạy mình hôm nay, bạn có quyết định nào?

Kính lạy Chúa, giữa cuộc đời nhiều lo toan, bối rối nầy, xin dạy con đặt tâm trí mình nghỉ an nơi Chúa. Xin giúp con kinh nghiệm sự bình an thật Chúa đã ban cho.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top