Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2013

Yosemite

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2013

Gióp 1:1-22
Cơ Ðốc Nhân và Sự Giàu Có

 “Ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Ðức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Ông có bảy con trai và ba con gái. Tài sản ông gồm có: Bảy nghìn chiên, ba nghìn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Ðông phương” (câu 1b-3 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được mô tả là người như thế nào? Ðiều gì đã xảy ra cho đời sống của ông Gióp? Tại sao ông phải gặp những thử thách đó? Ông có phản ứng ra sao trước nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời mình? Bạn sẽ phản ứng như thế nào trước những thử thách của cuộc đời mình? Bạn học được điều gì qua câu chuyện của ông Gióp?

Ông Gióp là người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Ðức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác và là người giàu có nhất trong các dân tộc Ðông phương (câu 1, 3). Ông Gióp biết sự giàu có của ông là phước hạnh Chúa cho: “Phước hạnh từ tay Ðức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận” (câu 2:10b); ông biết khi tận hưởng sự an nhàn, giàu có sẽ không khó mà phạm tội với Chúa nên: “Sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con về để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: ‘Biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Ðức Chúa Trời’ Gióp thường xuyên làm như vậy” (câu 5). Thái độ và cách sống cho thấy ông Gióp là chủ và là người quản trị mọi điều Chúa ban cho, ông không để sự giàu có trở thành chủ của mình, quản trị mình. Tuy nhiên, Ðức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan hủy diệt tất cả gia sản của ông, kể cả con cái và ngay cả sức khoẻ của ông. Ông Gióp đã bị mất tất cả. Dù rất yêu thương gia đình, ông không giấu được nỗi đau đớn quá sức của mình, nhưng ông vẫn giữ vững đức tin nơi Ðức Chúa Trời: “Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy và nói: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, Tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; Ðáng chúc tụng danh Ðức Giê-hô-va!” (câu 20). Ông không đổ lỗi cho thiên tai, cho kẻ thù; ông cũng không quên những phước hạnh Chúa ban cho; ông chấp nhận những thử thách Chúa cho phép xảy ra cho đời sống của mình và tôn ngợi Chúa.

Ông Gióp phản ứng rất đúng với Chúa ngay từ lần bị thử nghiệm đầu tiên. Ông nhìn nhận quyền tể trị của Ðức Chúa Trời trên mọi thứ Ngài ban cho ông. Ông Gióp đã thắng Sa-tan khi chứng minh rằng ông yêu mến Chúa, vì chính Ngài chứ không phải vì cơ nghiệp, tài sản, vật chất của đời này là những điều Chúa ban cho ông. Từ một người giàu có bậc nhất trở nên trắng tay chỉ trong giây phút, nhưng qua lòng yêu Chúa, sau đó ông được Chúa ban cho trở lại bội phần.

Bạn có thái độ nào, sống thế nào nếu Chúa cất đi mọi thứ bạn đang sở hữu? Bạn chấp nhận hoàn cảnh và cảm tạ, tôn ngợi Danh Chúa về mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên cuộc đời mình, hay oán trách Chúa: Sao Ngài không quan tâm đến con?

Giàu có thường bị cảnh báo là mối đe dọa thực sự đối với niềm tin thật “Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21). Ðối với Cơ Ðốc nhân, sự giàu có hôm nay sẽ có giá trị đời đời khi ta tích lũy, đầu tư những gì ta có cho vương quốc của Ðức Chúa Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con không tham giàu có tạm bợ trong giây phút, xin cho con cảm tạ tôn ngợi Ngài hướng đến cõi đời đời trong mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy ra cho con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top