Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 1/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/04/2013

penny

Sống Với Thánh Kinh: 1/04/2013

Lu-ca 12:13-21
Giàu Có Thật

“Nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy: Ngươi thật dại dột! Chính đêm nay mạng sống ngươi bị đòi lại; Ai sẽ hưởng những gì ngươi dành dụm? Người nào tích chứa nhiều thứ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế” (câu 20, 21 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu không giúp phân xử để chia gia tài cho người yêu cầu Ngài? Vì sao Chúa Giê-xu kể câu chuyện về người nhà giàu có nhiều ruộng đất? Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn dâng hiến đặc biệt rời rộng để phát triển vương quốc Ngài, bạn sẽ đáp ứng thế nào?

Có thể vì Chúa Giê-xu thường nhắc đến sự công chính, nên một người trong đám đông nhờ Ngài phân xử trường hợp mà người nầy nghĩ rằng mình bị đối xử bất công. Nhưng thay vì nói về sự bất công và phân xử, Chúa Giê-xu dạy cho người nầy biết giá trị thật của đời sống: “… vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật” (câu 15 BTTHĐ). Câu chuyện Chúa Giê-xu kể nhằm mô tả một người chỉ quan tâm đến phúc lợi, sự vui thú và an toàn của mình. Lối sống như thế khiến nhiều người không quan tâm, bày tỏ lòng tri ân với Đức Chúa Trời hoặc sẵn lòng chia sẻ một ít gì đó cho người kém may mắn. Chúa dạy lối sống như vậy là “dại” vì giá trị thật của con người là “linh hồn” (câu 20). Linh hồn bất diệt của con người đến từ Chúa và nằm trong tay Chúa.

Qua câu chuyện, Chúa Giê-xu dạy đời sống tốt lành không liên quan đến giàu có và không được đo đạc bằng sự dư dật của cải (câu 15). Người nhờ Ngài phân xử lầm tưởng việc chia của cải sẽ giải quyết những nan đề của mình, nhưng Chúa Giê-xu muốn người nầy giải quyết những vấn đề sâu kín trong lòng, trong đó có sự bủn xỉn. Thật ra, chẳng có gì sai khi người nhà giàu trong câu chuyện nầy vui mừng với kho lẫm đầy ắp lúa gạo và có kế hoạch xây những kho lẫm mới. Sai lầm cơ bản của người nầy, và của rất nhiều người ngày nay là mắt họ chú vào của cải, đồng thời cho rằng đây là của “ta” làm ra, và có kế hoạch lâu dài để “ta” hưởng sự vui thú trong đời tạm nầy, đồng thời lầm tưởng của cải quyết định số phận của linh hồn (câu 19), cho đến khi phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời, người nầy mới thấy mình quả là dại dột.

Bài học đạo đức của câu chuyện là người dại đã đầu tư trọn đời để thâu trữ của cải trên đất, nhưng không dành thời gian để xây dựng mối quan hệ sâu đậm với Đức Chúa Trời (câu 21). Giàu có thật đối với Chúa là dùng của cải Ngài ban để thực hiện những ưu tiên của Ngài. Người giàu có thật luôn yêu mến Đức Chúa Trời, vâng lời Ngài và ban cho người khác cách rộng rãi. Ông John Laing là người góp phần rất lớn trong việc sáng lập Trường Thần Học Luân Đôn, và là người sáng lập Công ty Xây Dựng Laing và rất giàu có. Mục đích sống của ông là không tích chứa của cải cho bản thân, nhưng sử dụng hầu hết tiền của mà ông có được để phát triển vương quốc Đức Chúa Trời, đến nỗi khi ông qua đời tài sản của ông chỉ còn vài trăm bảng Anh. Đức tin, tấm lòng ban cho, dâng hiến một cách rộng rãi của ông John Laing đã trở thành gương sáng khích lệ vô số người tại Anh Quốc noi theo.

Làm thế nào để bạn trở nên giàu có trong vương quốc thiên đàng?

Lạy Chúa, xin cho con sống khôn ngoan trong Chúa, biết giá trị vĩnh cửu của linh hồn. Xin Chúa giúp con trở nên người quản gia trung tín, sử dụng tất cả những gì con có cho Ngài để được trở nên giàu có trong Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top