Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2013

MultiColor

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2013

Thi Thiên 66:8-20
Khi Ðược Chúa Ðáp Lời

“Ðáng ca ngợi Ðức Chúa Trời! Vì Ngài chẳng từ chối lời con cầu xin, Cũng không cất sự nhân từ Ngài khỏi con” (câu 20 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn thường làm gì khi được Chúa đáp lời cầu nguyện? Tác giả đã có những đáp ứng nào khi Ðức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của ông? Qua đó, bạn học được điều gì?

Thi Thiên 66:1-7 kêu gọi muôn dân chúc tụng Chúa (câu 1, 4). Từ câu 8-12 tác giả tiếp tục kêu gọi muôn dân chúc tụng Chúa vì Ngài đã “bảo tồn mạng sống” (câu 9), và giải cứu Ít-ra-ên khỏi mọi thử thách trong thân phận nô lệ tại Ai Cập, đồng thời nói lên những đáp ứng của tác giả khi Ðức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện.

Có hai đáp ứng tất yếu của người kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện. Thứ nhất, thực hiện điều mình hứa nguyện với Chúa trong lúc gian truân (câu 13-15). Tác giả đã hứa dâng tế lễ thiêu cho Chúa trong đền thờ, và ông khẳng định sẽ thực hiện đúng điều mình đã hứa.

Trong hoàn cảnh khó khăn, những lời hứa nguyện thể hiện sự dốc đổ, tha thiết được Chúa nhậm lời, một quyết tâm thay đổi, và lòng biết ơn của người cầu nguyện. Lời cầu nguyện được nhậm không phải vì lời hứa nguyện, mà vì những thể hiện đức tin chân thật từ tấm lòng người cầu nguyện mà Chúa đã nhìn thấy, và quan trọng hơn là lời cầu nguyện đó đẹp ý Ngài. Tuy nhiên, khi đã hứa nguyện với Chúa, chúng ta không được xem nhẹ và thất hứa. Chúa là Ðấng thành tín, vì vậy con dân Chúa phải trung tín với Ngài. Thi Thiên 50:14 nhắc nhở: “Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Ðức Chúa Trời và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Ðấng Chí Cao.”

Thứ hai, làm chứng những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho mình (câu 16-20). Tác giả chia sẻ cách ông cầu nguyện. “Ðiều ác” trong câu 18 nói về những điều gớm ghiếc, ghê tởm đối với Ðức Chúa Trời. “Chú về tội ác” hay “xu hướng về điều ác” nghĩa là nhắm đến những điều đó. Ở đây, tác giả cầu xin Chúa giúp ông không phạm một tội nào, vì vậy, câu 18 không có ý nói vô tội là điều kiện để lời cầu nguyện được nhậm. Ðó là một lời nhắc nhở chúng ta không cầu nguyện theo ý định và mục đích riêng mình, nhất là mục đích xấu, nhưng hướng về những điều cao quý, theo ý muốn Chúa và tôn cao Ngài (câu 17). Trong niềm vui được Chúa đáp lời cầu xin của mình, tác giả chia sẻ với anh chị em cùng đức tin, đem lại sự khích lệ, gây dựng cho cộng đồng con dân Chúa (câu 16).

Có lời hứa nguyện nào của bạn với Chúa chưa thực hiện? Nếu có, xin Chúa giúp bạn thực hiện lời hứa với Ngài. Hãy chia sẻ với anh chị em trong Chúa kinh nghiệm được Ngài đáp lời cầu nguyện gần đây nhất của bạn.

Lạy Chúa, xin giúp con thực hiện điều con hứa nguyện với Ngài. Xin cho con biết chia sẻ những điều Chúa đã làm cho con, để đem lại sự khích lệ và gây dựng cho anh chị em, và Danh Chúa được tỏa sáng trong đời sống con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top