Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2013

CherryStreet

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2013

Hê-bơ-rơ 13:1-8
Những Ðiều Nên Làm

Chúa Giê-xu Cơ Ðốc hôm qua, ngày nay cho đến đời đời, không hề thay đổi” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nên làm và không nên làm ở đây là gì? Nền tảng của những mệnh lệnh thực tiễn này là gì? Ðiểm nào trong phân đoạn này tác động đến bạn nhiều nhất? Vì sao?

Phân đoạn Kinh Thánh này dạy về một số điều nên và không nên làm dựa trên nền tảng của Ðấng bất biến: Chúa Giê-xu. Ðiều chúng ta cần lưu ý vì là điều nên làm để bày tỏ niềm tin Cơ Ðốc một cách thực tiễn.

Thứ nhất, tình yêu thương anh chị em (câu 1). Trong tình yêu thương nầy chúng ta không chỉ cảm thấy hạnh phúc khi mọi sự diễn ra tốt đẹp, mà ngay cả những lúc buồn rầu, thử thách hay bị bức hại, tình yêu này đem đến sự đầm ấm, vui mừng và thỏa nguyện. Ðó là sức mạnh giúp chúng ta đứng vững để đương đầu với những khó khăn. Các tín hữu Hê-bơ-rơ đang bị bức hại. Lời khuyên của tác giả nhằm giúp họ tiếp tục yêu thương nhau để nhờ đó họ đứng vững.

Thứ hai, bày tỏ lòng hiếu khách (câu 2). Thỉnh thoảng thiên sứ đến viếng các thánh đồ trong Cựu Ước. Ngày nay, không biết khi nào thiên sứ đến viếng nhà chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đều biết chung quanh mình có nhiều người, trong đó có những khách lạ mà chúng ta nên giúp đỡ bày tỏ lòng hiếu khách và sự rộng lượng của mình.

Thứ ba, nhớ đến những người bị tù đày (câu 3). Không chỉ nhớ đến những người bị tù, mà còn đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Làm như thế, chúng ta sẽ dễ dàng yêu thương và cảm thông với họ. Từ đó, chúng ta cầu nguyện và hỗ trợ nhu cầu cuœa họ, kể cả người thân của họ.

Thứ tư, giữ mối quan hệ hôn nhân trong sạch (câu 4). Cơ Ðốc nhân phải luôn giữ mình khỏi các quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Ai dính vào quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là phạm tội tà dâm.

Thứ năm, chớ tham tiền (câu 5, 6). Lòng tham muốn tiền bạc thường vô giới hạn, đã khiến vô số người sa ngã và đánh mất linh hồn (1 Ti-mô-thê 6:10). Mong muốn kiếm nhiều tiền và thâu trữ không hề chán khiến chúng ta trở thành tham lam, và người tham là người thờ hình tượng, những người này đặt tiền bạc và của cải thế chỗ của Ðức Chúa Trời vì họ luôn bị tiền bạc ám ảnh.

Thứ sáu, hãy nhớ đến những người đã dẫn chúng ta đến với sự cứu rỗi (câu 7). Hãy tôn trọng họ, tác giả nói đến người lãnh đạo dù đã qua đời, nếu chúng ta tôn trọng họ khi còn sống, thì cũng tôn trọng họ sau khi họ ra đi. Vì họ đã đem Lời Chúa đến với chúng ta và nêu gương tốt cho chúng ta noi theo.

Ðiều quan trọng và nền tảng mọi việc thực tiễn trên: Chúa Giê-xu Cơ Ðốc, Ðấng không hề thay đổi. Trong sự bất biến của Chúa, những việc làm kể trên có mục đích vững vàng và có ý nghĩa sâu đậm cho cuộc đời chúng ta.

Những lời khuyên ở đây giúp bạn như thế nào trên bước đường theo Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy và vâng lời Ngài, vững lòng làm theo lời răn dạy của Ngài, Ðấng không bao giờ thay đổi.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top