Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2013

HoaTim

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2013

Khải Huyền 11:1-19
Ðấng Ðắc Thắng

“Vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Cơ Ðốc của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời” (câu 15 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai cây ô-li-ve và chân đèn tượng trưng cho điều gì? Việc gì sẽ xảy ra khi thiên sứ thứ bảy thổi loa? Bạn nghĩ gì và chuẩn bị thế nào khi sự phán xét cuối cùng xảy đến?

Lời mở đầu phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là âm vang lời tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 40:3 trong đó một thiên sứ được Ðức Chúa Trời truyền lệnh đo đạc kích thước đền thờ là nơi thờ phượng Ðức Chúa Trời. Tác giả cũng đề cập đến hai người làm chứng, hay hai tiên tri, là những người bị giết bởi con thú, sau ba ngày rưỡi sẽ sống lại và lên trời. Hai tiên tri này sẽ cảnh cáo muôn dân về sự đoán phạt. Họ là những cây ô-liu và chân đèn tượng trưng cho Hội Thánh trung tín của Ðức Chúa Trời. Trong thời kỳ cuối cùng, Hội Thánh ngày càng kinh nghiệm sự bảo vệ của Ðức Chúa Trời. Với sức mạnh vô biên và uy quyền thuộc linh, Ngài sẽ che chở Hội Thánh suốt thời kỳ Hội Thánh làm chứng nhân của Ngài ở trên đất.

Ðối với những người hoài nghi, Hội Thánh là một nhóm người thất bại, luôn bị nhiều thế lực thù địch tìm cách thủ tiêu hay cố tình gạt ra bên lề của xã hội. Từ “thành lớn” (câu 8) nơi mà sự bắt bớ xảy ra là hình bóng về những nơi như Sô-đôm, Ai Cập, nơi đóng đinh Chúa Giê-xu, v.v… Dù những thành viên của những nơi này có thể đông hơn và luôn ở thế áp đảo, nhưng cuối cùng Hội Thánh sẽ đắc thắng. Ðấng Cơ Ðốc sẽ quy tụ các môn đệ Ngài lại và ai tìm cách hủy diệt họ sẽ bị Ngài hủy diệt. Cơn động đất lớn và sự sụp đổ của thành lớn là hình ảnh của sự phán xét cuối cùng (câu 13).

Sau cùng, theo khải tượng Sứ đồ Giăng nhìn thấy lúc thiên sứ thứ bảy thổi loa cũng là lúc Ðức Chúa Trời hoàn tất kế hoạch của Ngài. Vương quốc của Ðấng Cơ Ðốc được thiết lập vĩnh viễn bởi sự đắc thắng cuối cùng của Ðức Chúa Trời và Ðấng Cơ Ðốc trên toàn thế giới. Ðầy tớ của Ðức Chúa Trời sẽ được ban thưởng. Những ai tìm cách hủy diệt họ là tự hủy diệt mình (câu 15-19).

Có thể đang khi đọc những lời này, đức tin của bạn đang bị thử thách bởi sự chế giễu, nghi ngờ, hoặc bị bức hại. Ðiều bạn cần làm là vững tin nơi Chúa. Ðừng hoang mang sợ hãi, hãy luôn nhớ Chúa muốn bạn trung tín với Ngài và giữ vững vị trí của bạn. Chúa đã đắc thắng thế gian và Ngài ban quyền đắc thắng cho bạn.

Lạy Chúa, con biết thời kỳ cuối cùng đang đến, cầu xin Ngài luôn đổ đầy uy quyền và ân tứ của Ngài trên Hội Thánh để Hội Thánh luôn là chứng nhân trung tín cho Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top