Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2013

ong

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2013

Khải Huyền 10:1-11
Lời Kêu Gọi Nói Tiên Tri

“Rồi tôi được bảo: Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa” (câu 11 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, vị thiên sứ mà Sứ đồ Giăng thấy là ai? Vì sao Sứ đồ Giăng không được phép ghi lại những điều ông thấy? “Ngọt” ở trong miệng và “đắng” ở trong bụng có nghĩa gì? Sứ điệp tiên tri mà Sứ đồ Giăng tiếp nhận có ý nghĩa gì đối với bạn?

Một lần nữa số bảy đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện. Lần này là “bảy tiếng sấm rền” (câu 3). Tuy nhiên, Sứ đồ Giăng không nói ra hết những gì ông đã nghe thấy bởi vì thiên sứ truyền bảo ông đừng chép lại những sự hiện thấy và “hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói” (câu 4). Ðiều này có nghĩa là ông phải giữ lấy sự khải thị cho riêng ông đến khi những điều huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời được hoàn thành.

Trong khải tượng, tác giả thấy một thiên sứ đầy uy quyền. Có lẽ đây là thiên sứ trưởng Mi-ca-ên (Ða-ni-ên 12:1) mà nhiều người lầm tưởng đó là Ðấng Cơ Ðốc. Vị thiên sứ này đang cầm trong tay một quyển sách nhỏ. Ðây không phải là cuộn sách trong chương 5 và 6 nói đến nhưng là quyển sách tượng trưng như trong Ê-xê-chi-ên đề cập (Ê-xê-chi-ên 2:9-3:3). Tiên tri Ê-xê-chi-ên được bảo phải nuốt sách giống như Sứ đồ Giăng được bảo phải nuốt sách mà thiên sứ trao cho ông. Hành động nuốt sách này biểu trưng cho việc tiếp nhận Lời Ðức Chúa Trời vào tận đáy lòng và rồi sẵn sàng công bố trong niềm tin và sự trung tín. Vị thiên sứ đứng trên biển và đất hàm ý sứ điệp tiên tri này dành cho toàn thế gian.

Cần lưu ý là sứ điệp tiên tri mà Sứ đồ Giăng đã tiếp nhận và rao báo vừa đem lại niềm vui thích lẫn đau khổ. Sứ điệp đem đến sự ngọt ngào (câu 9; Ê-xê-chi-ên 3:3) thỏa thích vì Sứ đồ Giăng nói về ân sủng và sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Nhưng sứ điệp sẽ trở nên “đắng ở trong bụng” (câu 9) vì ông nói về sự đoán phạt những kẻ thờ hình tượng. Nội dung chính của chương này là lời xác nhận sự kêu gọi Sứ đồ Giăng trở thành người rao báo lời tiên tri như trong câu 11: “Ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.” Những lời tiên tri này không phải tóm tắt những khải tượng mà ông thấy trước đó nhưng là một chuỗi những sự kiện liên quan đến sự cuối cùng sẽ xảy đến.

Cuối cùng, khi đọc những lời này bạn có thật sự vui mừng khi được làm chứng nhân cho Ðấng Cơ Ðốc không? Ðây là kinh nghiệm của các sứ đồ đầu tiên dù họ phải đối diện với sự bức hại dữ dội. Bạn có cảnh báo người khác về sự đoán phạt của Ðức Chúa Trời dù bạn cảm thấy đây là một việc làm chẳng mấy thú vị?

Lạy Chúa, hàng triệu linh hồn đang quờ quạng trong bóng tối của tội lỗi. Xin Ngài làm cho linh hồn con bùng cháy và khiến con trở nên chứng nhân trung tín cho những linh hồn này. Xin dùng con hôm nay, Chúa ôi.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top