Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2013

HoaDao

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2013

Khải Huyền 9:1-21
Tiền Công của Tội Lỗi

 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðấng Cơ Ðốc Giê-xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi tiếng loa thứ năm và thứ sáu vang lên, có điều gì xảy ra? Số người bị diệt trong những tai họa này là bao nhiêu? Có bao nhiêu người tiếp tục thờ ma quỷ và hình tượng? Vì sao? Bạn nghĩ gì và có thái độ nào trước khải tượng mà Sứ đồ Giăng nhìn thấy trong phân đoạn này?

Bốn sự đoán phạt đầu tiên liên quan đến môi trường con người đang sống (Khải Huyền 8) nhưng vẫn không đưa con người đến chỗ ăn năn. Vì thế, khi tiếng loa thứ năm và thứ sáu vang lên, các tai họa xảy đến không những trên thiên nhiên mà còn trên cư dân ở trên đất. Khía cạnh thuộc linh của sự đoán phạt trở nên rõ ràng hơn. Khói từ vực sâu như khói của lò lửa lớn nói lên hình ảnh của hỏa ngục, và sự tối tăm nói lên sự đui mù về mặt thuộc linh (câu 2). Tai họa cào cào luôn đi kèm với sự đoán phạt của Ðức Chúa Trời dành cho kẻ ác (câu 3; Xuất Ai Cập 10:1-20). Bộ dạng ghê gớm của những người làm cho người khác đau khổ được mô tả ở đây. Những con châu chấu này giống ngựa chiến, tóc dài, mặc giáp sắt và răng giống răng sư tử được sai đi làm khổ những người không có dấu của Ðức Chúa Trời trên trán (câu 4-11). Ðiều này hàm ý những tạo vật hung dữ có bộ dạng giống châu chấu nhưng không ăn cỏ này không đơn thuần là những công cụ tinh vi do tay người làm ra, có thể đây là những tà lực từ chốn địa ngục nhưng chúng không được phép làm hại người thuộc về Ðức Chúa Trời.

Với sự cho phép của Ðức Chúa Trời, một đạo kỵ binh vô cùng đông đúc (câu 16) sẽ tung hoành và giết chết một phần ba nhân loại. Dù vậy, những điều này vẫn chưa đủ đem những người làm điều sai trái đến chỗ quy phục Ðức Chúa Trời. Số còn lại vẫn tiếp tục thờ cúng ma quỷ và thần tượng. Sa-tan đã khiến họ mất hết ý thức và ngày càng lún sâu vào con đường gian tà không có lối thoát. Ðây là những người ở trong vòng xiềng xích và luôn bị lừa dối. Họ muôn trùng cách xa chân lý và không hề nhận biết sự hãi hùng và hủy diệt đang đến gần họ, vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Khi nhận thức điều này, bạn có thêm lên lòng quan tâm và yêu thuơng đối với những người đang đi vào chốn hư mất, và sẵn lòng tận hiến để chinh phục linh hồn của họ cho Ðấng Cơ Ðốc?

Lạy Chúa, xin đặt gánh nặng yêu thương về một số linh hồn trong lòng con và xin giúp con chinh phục những linh hồn này cho Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top