Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2013

River

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2013

Thi Thiên 66:1-7
Chúa của Cả Trái Ðất

 “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Ðức Chúa Trời” (câu 1 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ðối tượng được kêu gọi thờ phượng Ðức Chúa Trời là ai? Tại sao? Sự kiện xuất Ai Cập có liên quan gì đến các dân tộc khác? Lời kêu gọi trong phân đoạn Thi Thiên này có tác động nào đến bạn?

Thi Thiên này bắt đầu bằng lời kêu gọi toàn thể nhân loại: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Ðức Chúa Trời” (câu 1). Trong câu 4, lời kêu gọi này trở thành lời tuyên bố: “Cả trái đất đều thờ lạy Chúa,” Chân Thần duy nhất. Cả Kinh Thánh bày tỏ cho con người biết về Ðức Chúa Trời duy nhất chân thật, Ðấng tạo dựng vạn vật. Do đó, điều mà mọi người đáng và cần phải làm là kính mến và thờ phượng Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh Cựu Ước bày tỏ niềm hy vọng ngày toàn thể nhân loại sẽ thờ phượng Ðức Chúa Trời (xem Thi Thiên 117:1). Sứ đồ Phao-lô cũng lặp lại ước nguyện này như một trong những động lực quan trọng cho các nỗ lực của ông giữa vòng dân ngoại (xem Rô-ma 15:11).

Lời kêu gọi thứ hai dành cho “cả trái đất” là: Hãy đến chiêm ngưỡng những điều Ðức Chúa Trời đã làm để đem Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập (câu 5-6). Sự kiện ra khỏi Ai Cập (“Ngài đổi biển cả ra đất khô”) và vượt sông Giô-đanh (“người ta đi bộ qua sông”) được đề cập rõ trong câu 6. Công việc Ðức Chúa Trời làm cho dân tộc Ít-ra-ên được xem là việc Ngài làm cho toàn thể nhân loại (“Công việc Ngài làm cho con cái loài người”; câu 5b). Khi Ðức Chúa Trời hành động để giải cứu tuyển dân Ít-ra-ên, Ngài bày tỏ chính Ngài (quyền năng, yêu thương, nhân từ, thành tín, chậm giận, thánh khiết, v.v…) cho mọi dân tộc còn lại trên thế giới. Qua Ít-ra-ên, mọi dân tộc nhìn biết Ðức Chúa Trời là Ðấng đáng để con người thờ phượng (câu 3).

Ðức Chúa Trời của Ít-ra-ên cũng là Ðức Chúa Trời của “cả trái đất.” Do đó, lời kêu gọi dành cho mọi người, mọi dân tộc: Hãy đến để chiêm ngưỡng những việc Ngài làm, để nhận biết và thờ phượng Ðức Chúa Trời – Ðấng Tạo Hóa của chính mình. Niềm vui của người Ít-ra-ên được giải cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập cũng là niềm vui của nhân loại được cứu khỏi ách nô lệ tội lỗi (câu 6b). Cho nên, “hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Ðức Chúa Trời.”

Biết Ðức Chúa Trời là Chúa của “cả trái đất,” bạn làm cách nào để đưa người khác đến với Chúa và thờ phượng Ngài? Hãy kết ước cụ thể với Chúa ngay hôm nay và xin Ngài giúp bạn thực hiện.

 Cảm tạ Chúa cho con được nhận biết và thờ phượng Ngài. Xin giúp con đưa dắt được nhiều người đến với Ngài, để họ thờ phượng Ðấng Tạo Hóa của mình, là Chân Thần duy nhất.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top