Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2013

ThacNuoc

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2013

Sô-phô-ni 2:1-15
Ðược Che Chở Trong Ngày Thịnh Nộ
        

“Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất, là người thi hành mệnh lệnh của Chúa. Hãy tìm kiếm Ðức Giê-hô-va, hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự nhu mì, có lẽ anh chị em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Ðức Giê-hô-va” (câu 3 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong ngày thịnh nộ, người Giu-đa và cư dân trên đất sẽ như thế nào? Vì sao Tiên tri Sô-phô-ni nhấn mạnh đến việc đoán phạt những dân tộc lân cận người Ít-ra-ên? Nhờ đâu bạn có thể được an toàn trong ngày thịnh nộ của Ðức Chúa Trời?

Khác với lời cuối trong chương 1 nói rằng “mọi cư dân trên đất sẽ bị hủy diệt thình lình,” phân đoạn này nói về niềm hy vọng của một nhóm người trung tín được giải cứu. Ðây là cách chuyển ý thường thấy trong văn tiên tri. Ðang khi những người khác được “nhóm hiệp lại” (câu 1) như người ta thu gom trấu trên sân đạp lúa để đốt bỏ, những người trung tín “sẽ được giấu kín trong ngày thịnh nộ của Ðức Chúa Trời” (câu 3). Họ là người vâng phục Ðức Chúa Trời, trung tín không tìm kiếm danh lợi, quyền thế, nhưng họ tìm kiếm Chúa là Ðấng mà nhiều người từ bỏ. Họ cũng tìm kiếm sự công chính và sống theo lời răn dạy của Ðức Chúa Trờitvới tinh thần khiêm nhu, hạ mình.

Một số dân tộc đã phỉ báng và tấn công người Giu-đa, làm như thế là chống lại Ðức Chúa Trời. Vì vậy Ðức Chúa Trời truyền cho ông Sô-phô-ni những lời tiên tri nghịch lại họ. Giống một số tiên tri khác, ông Sô-phô-ni nhấn mạnh đến sự đoán phạt trên nhiều dân tộc quanh vùng với mục đích để dân tộc ông ăn năn và quay trở lại với Ðức Chúa Trời. Ðang khi các dân tộc quanh vùng xử tệ với người Giu-đa, Ðức Chúa Trời nói rằng “Ngài nghe…” (câu 8), có nghĩa là Ngài sẽ hành động để trừng phạt những dân tộc này, vì sự báo trả thuộc về Ðức Chúa Trời. Chúng ta không thể nhân danh công lý để báo thù. Vì không có quyền và chúng ta không thể bày tỏ tình yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với những người thù nghịch.

Dù hình phạt của Ðức Chúa Trời có lúc thật triệt để đến nỗi nhiều nơi điêu tàn vĩnh viễn, nhưng vẫn có những nơi còn những nhóm người sót lại và người ta lại thấy những bầy chiên tiếp tục gặm cỏ trong khung cảnh thanh bình. Ðiều này nói lên lòng thương xót và bản chất nhân từ của Ðức Chúa Trời.

Bạn có tin rằng Chúa đang nghe những người sống chung quanh con dân Chúa nói về họ, về Chúa? Ðiều này ảnh hưởng thế nào trên đức tin của bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín sống theo lời răn dạy của Ngài với tinh thần khiêm nhu. Nguyện trọn đời con sẽ tìm kiếm vương quốc và sự công chính của Ngài như lời Ngài khuyên dạy.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top