Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2013

AnhDao_04

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2013

Sô-phô-ni 1:1-18
Ngày của Ðức Giê-hô-va

 “Ngày trọng đại của Ðức Giê-hô-va đang đến gần, đến gần rồi, nó đến rất nhanh. Có tiếng kêu la cay đắng trong ngày của Ðức Giê-hô-va, bấy giờ dũng sĩ cũng phải kêu khóc” (câu 14 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua Tiên tri Sô-phô-ni, Ðức Chúa Trời công bố điều gì? Vì sao Ðức Chúa Trời đoán phạt dân Ngài? Tình trạng của chúng ta ngày nay có điều nào giống với tình trạng của người Giu-đa thời Tiên tri Sô-phô-ni? Bạn chuẩn bị hay trông mong gì khi ngày lớn của Ðức Giê-hô-va xảy đến?

Ông Sô-phô-ni nói tiên tri trong thời trị vì của Vua Giô-si-a. Ông nhận được lời của Ðức Chúa Trời nói về sự phán xét sẽ xảy đến trên thế giới nói chung (câu 2-3, 14-15) và trên Giu-đa nói riêng (câu 4-13). Trước hết, Ðức Chúa Trời công bố về sự đoán phạt toàn thế gian sẽ xảy ra khi lịch sử loài người kết thúc. Lý do đoán phạt là sự gian ác của con người. Khi đó kẻ ác sẽ bị hủy diệt hoàn toàn (câu 3). Sự đoán phạt này giống sự đoán phạt loài người thời Nô-ê (Sáng Thế Ký 6:7), nhưng lửa được dùng trong sự đoán phạt cuối cùng chứ không phải là nước.

Tiếp theo Ðức Chúa Trời công bố sự đoán phạt trên dân Ngài. Có ba điều khiến Ngài phiền lòng và phải đoán phạt họ. Thứ nhất, họ xoay lưng lại với Ðức Chúa Trời và thờ hình tượng Ba-anh (câu 4-6). Thứ hai, họ tự mãn về sự giàu có của họ (câu 10-12). Tình trạng của họ khá giống với chúng ta thời nay. Mấy năm qua, sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng trên nhiều nước. Nhiều người khốn đốn vì đặt hy vọng và tiền cuœa, nhà đất, tài saœn… Không chỉ có người nghèo mà người giàu cũng phải đối diện với sự bấp bênh về kinh tế. Bạn sẽ ứng phó hay sẽ sống thế nào để có thể giữ được niềm tin và hy vọng trong hoàn caœnh này?

Thứ ba, nhiều người cho rằng Ðức Chúa Trời không ban phước cũng chẳng giáng họa (câu 12), nghĩa là Ðức Chúa Trời chẳng liên quan gì đến họ. Ðến khi tai họa thình lình ập đến, họ mới biết rằng sự tồn vong và thịnh suy của họ trong tay Ðức Chúa Trời. Dưới cái nhìn của Tiên tri Sô-phô-ni, ngày lớn của Ðức Giê-hô-va, ngày đoán phạt toàn thế gian, rất gần và sẽ đến mau. Làm sao Tiên tri Sô-phô-ni có thể nói ngày này đến mau chóng, khi đã 2500 năm trôi qua kể từ ngày ông nói những lời này? Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra câu trả lời “trước mặt Chúa… một nghìn năm như một ngày” (2 Phi-e-rơ 3:10).

Hiện có điều nào trong đời sống bạn khiến Ðức Chúa Trời phiền lòng không? Bạn làm gì khi biết điều này?

Lạy Chúa, khi nghĩ đến những điều thuộc về thế gian, con biết mọi sự sẽ tan biến. Xin nhắc con và Hội Thánh Ngài luôn tìm kiếm những điều còn đời đời, sẵn sàng chờ đón sự trở lại của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top