Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nước Sông Ai Cập

Nước Sông Ai Cập

Bây giờ, ngươi được gì khi xuống Ai-cập để uống nước Si-ho? (Giê-rê-mi 2:18)

Ðức Chúa Trời tự minh chứng là xứng đáng để người Do Thái tin cậy bằng rất nhiều phép lạ, bằng đủ thứ ơn thương xót và những lần giải cứu diệu kỳ. Nhưng, họ vẫn xé rào Ngài dùng để giữ họ trong khu vườn thiêng liêng; họ đã quên chính Ðức Chúa Trời chân thật hằng sống của mình để theo các tà thần. Ðức Chúa Trời vẫn thường quở trách người Do Thái về sự cuồng mê đó, và câu Kinh Thánh nêu trên là một trường hợp mà Ðức Chúa Trời đã can gián họ: “Ngươi có việc gì phải đi xuống Ai Cập để uống nước từ con sông đầy bùn?”

Chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh nêu trên như sau: “Tại sao ngươi lại bỏ dòng nước mát mẻ lưu xuất từ núi Li-ban mà đi lưu lạc tha phương? Tại sao ngươi lại quên Giê-ru-sa-lem để hướng về Nóp và Tahapanes? Tại sao ngươi lại làm điều kỳ dị bằng cách không chịu toại nguyện với những điều tốt đẹp lành mạnh mà muốn theo đuổi điều ác và gian tà?” Câu Kinh Thánh nầy chẳng phải là một lời can gián và cảnh cáo cho người tín hữu sao?

Thưa bạn là một tín hữu chân thật, là người đã được kêu gọi bởi ân điển và được tẩy sạch trong huyết báu của Chúa Giê-xu, bạn đã nếm dòng nước ngọt ngào hơn nước của con sông ngầu đục mà vui thú thế gian có thể cung cấp cho bạn; bạn đã được thông công với Ðấng Christ; bạn đã nhận được niềm vui gặp Chúa Giê-xu, nương dựa bên ngực Ngài. Sau những kinh nghiệm đó, sự vui chơi, hát xướng, danh vọng, thế gian có khiến bạn toại nguyện chăng? Bạn đã từng ăn bánh của các thiên sứ ban cho, há còn có thể nhờ vỏ đậu mà sống sao?

Rutherford đã nói: “Tôi đã được nếm bánh ma-na của chính Ðấng Christ, điều đó khiến tôi không còn chịu nổi vị bánh mì đen của các thú vui thế gian.”  Tôi nghĩ đối với bạn thì cũng như vậy. Nếu bạn đang lưu lạc lang thang để theo đuổi dòng nước của Ai Cập, hãy mau mau quay về với suối nước hằng sống. Nước sông Si-ho có thể ngọt với người Ai Cập nhưng sẽ là cay đắng với bạn. Bạn có việc gì mà đi đến đó? Tối nay, Chúa Giê-xu đang hỏi bạn câu này — Bạn sẽ trả lời cho Ngài như thế nào?

Charles Spurgeon


Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

Thánh Ca: Con Về Bên Cha

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top