Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lord, the Light of Your Love – Ánh Sáng Tình Yêu

Thánh Ca: Lord, the Light of Your Love – Ánh Sáng Tình Yêu

Tựa đề: Ánh Sáng Tình Yêu
Nguyên tác: Lord, the Light of Your Love / Shine Jesus Shine
Sáng tác: Graham Kendrick
Lời Việt: Mục sư Đặng Minh Trí
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) – Bài số 56

Lord, the Light of Your Love

1. Lord, the light of your love is shining,
in the midst of the darkness, shining.
Jesus, Light of the world, shine upon us.
Set us free by the truth you now bring us.
Shine on me, shine on me.

Refrain:
Shine, Jesus, shine;
fill this land with the Father’s glory.
Blaze, Spirit, blaze;
set out hearts on fire.
Flow, river, flow;
flood the nations with grace and mercy.
Send forth your Word, Lord,
and let there be light.

2. Lord, I come to your awesome presence,
from the shadows into your radiance.
By the blood I may enter your brightness.
Search me, try me, consume all my darkness.
Shine on me, shine on me.

3. As we gaze on your kingly brightness,
So our faces display your likeness,
ever changing from glory to glory.
Mirrored here, may our lives tell your story.
Shine on me, shine on me.

Ánh Sáng Tình Yêu

1. Jêsus đến trong trần gian ban tình thương,
cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương.
Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an;
Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than.
Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

Điệp khúc:
Cúi xin Jêsus xót thương
Ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,
Đốt nung tấm lòng
Với lửa thiêng yêu thương;
Cúi xin phước lành
Với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu.
Ánh dương của Lời Chúa
Đến trong con đời đời.

2. Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân,
Qua ân điển trong dòng huyết báu Jêsus,
Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô
Được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương,
Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top