Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Nearer, My God, to Thee

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Nearer, My God, to Thee

Tựa đề: Nearer, My God, to Thee
Lời Việt: Càng Gần Chúa Hơn
Lời: Sarah Flower Adams
Nhạc: Lowell Mason (1856)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 240 và 461

Nearer, My God, to Thee

1. Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!
E’en though it be a cross
That raiseth me,
Still all my song shall be,
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

2. Though like the wanderer,
The sun gone down,
Darkness be over me,
My rest a stone;
Yet in my dreams I’d be
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

3. There let the way appear,
Steps unto heaven;
All that thou sendest me,
In mercy given;
Angels to beckon me
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

4. Then, with my waking thoughts
Bright with thy praise,
Out of my stony griefs
Bethel I’ll raise;
So by my woes to be
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

5. Or if, on joyful wing
Cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot,
Upward I fly,
Still all my song shall be,
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

Càng Gần Chúa Hơn.

1. Chúa ôi, cho con càng gần,
Gần nơi Chúa hơn;
Dẫu phải mang cây thập tự,
Càng gần Chúa hơn;
Trong lúc đau thương sầu u,
Con vẫn luôn xin Giê-xu;
Chúa ôi, cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

2. Dẫu khi kim ô lặn rồi,
Lạc nơi hiểm nguy;
Đá thiêng con kê đầu nằm,
Hồi trời tối tăm;
Trong giấc chiêm bao nguyện mong,
Mong Chúa cho nương bên lòng;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

3. Ước nơi đây thông tận trời,
Một thang kết liên;
Xuống lên trên thang rạng ngời,
Nhiều vị sứ thiêng;
Đem phước yêu thương từ nay,
Ban xuống cho con mọi ngày;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

4. Tỉnh giấc con ca ngợi Ngài,
Dội vang bốn bên,
Thoát ly ưu tư buồn rầu,
Lập một Bê-tên;
Khi đối phương gây họa tai,
Cương quyết nương thân nơi Ngài;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

5. Đến lúc con bay về trời,
Thật khoan khoái thay;
Bỏ xa trăng, sao, mặt trời,
Vùn vụt lướt bay;
Con vẫn hoan ca dậy vang,
Xin Chúa đem con được gần;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top