Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 5

Người Khiếm Thị Thấy Được

Bible Text: Mác 8:22-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nhận Thức Tâm Linh Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được Kinh Thánh: Mác 8:22-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và ...

Read more

Sống Thể Hiện Đức Tin

Bible Text: Rô-ma 8:5-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Thái Độ Sống Tựa đề: Sống Thể Hiện Đức Tin Kinh Thánh: Rô-ma 8:5-30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sống Trong Ðức Thánh Linh 5. Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Ðức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh. 6. ...

Read more

Sống Với Chính Mình

Bible Text: II Cô-rinh-tô 5:11-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Sống Với Chính Mình Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không m ...

Read more

Con Cái và Kẻ Chống Đối – Phần 1

Bible Text: I Giăng 2:18-29 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Chức Vụ

Bible Text: Công Vụ 3:1-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Noi Gương Chúa Tựa đề: Chức Vụ Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-26 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Người Què Ðược Chữa Lành 1. Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2. Khi ấy một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ, gọi là Cổn ...

Read more

Đức Chúa Trời Hay Thế Gian

Bible Text: I Giăng 2:15-17 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Tối và Sáng

Bible Text: I Giăng 2:9-11 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: I Giăng ...

Read more

Sự Bảo Đảm Chắc Chắn

Bible Text: I Giăng 2:3-6 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: I Giăng ...

Read more

Bước Đi Trong Sự Sáng

Bible Text: I Giăng 1:6-2:2 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: I Giăng; Sự Sáng ...

Read more

Đức Chúa Trời Là Sự Sáng

Bible Text: I Giăng 1:5 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: I Giăng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top